Вікова структура населення

Наступним фактором, що робить значний вплив на демографічні процеси, що відбуваються на різних територіях, є вікова структура населення, що представляє собою його розподіл за віковими групами. На початку XX століття шведський демограф Г. Сундберг виділив три основних типи вікової структури населення:

прогресивний – з великою часткою дітей у загальній чисельності населення, якій відповідає високий показник природного приросту;

стаціонарний – з майже врівноваженою часткою дитячих і старших вікових груп. Показник природного приросту при такому типі вікової структури знаходиться на постійному рівні;

регресивний – з порівняно великою часткою старих людей. При такому типі вікової структури спостерігається звужене відтворення населення.

В цілому аналіз вікової структури населення дозволяє прогнозувати хід демографічних процесів. Вікова структура показує відсоток населення обох статей, що знаходяться в кожному певному віці. Демографи складають діаграми вікової структури населення, розподіляючи загальне число чоловіків і жінок по 5- або 10-летіям. Іноді використовується розподіл всього населення на три великі групи: 0-14 років – допродуктівний вік, 15-44 року – продуктивний вік і 45-85 і старше – постпродуктівний вік.

Зростання чисельності населення залежить в першу чергу від числа осіб віком від 16 до 45 років, які можуть мати дітей.

Вікова група 0-15 років, особи, у яких в подальшому можуть з’явитися діти, також представляють значущу для зростання населення вікову групу. Особи старше 45 років не вносять ніякого внеску в збільшення чисельності популяції. Навіть якщо кожна подружня пара матиме двох дітей, то при високій питомій вазі людей фертильного віку серед населення спостерігатиметься зростання чисельності населення. Таке явище називається інертністю популяції.

Для країн, де спостерігається високий рівень народжуваності, характерні звужуються догори піраміди вікового складу. Це властиво для країн, що розвиваються, що пояснюється тим, що в результаті поліпшення медичного обслуговування в цих країнах смертність серед молодших віків значно знизилася, і тому вони стали переважаючими. Якщо побудувати вікову піраміду розвинених країн, де досягнутий баланс між народжуваністю і смертністю, піраміда буде мати вигляд обеліска. Віковий розподіл в таких випадках більш рівномірний. Іноді піраміда набуває вигляду гриба. Це відбувається в тому випадку, коли народжуваність стає низькою і не забезпечує простого відтворення населення, що призводить до збільшення в загальній чисельності населення питомої ваги людей похилого віку.

Посилання на основну публікацію