Використання сировини та переробка продуктів піролізу

В даний час вважають, що тільки етан може бути безумовним сировиною піролізу, так як інших більш ефективних напрямків його використання поки немає. Світовий досвід свідчить про те, що спалювати етансодержащій газ для паливних цілей невигідно. Якщо в газі або у фракціях газоперера-ботки зміст етану перевищує 3%, то його доцільно виділяти. […]

В останні роки в СРСР зростає виробництво легкого вуглеводневої сировини С2-С4. […]

Зріджені гази С3-С4 застосовують як автомобільне паливо, а також для побутового газопостачання, в комунальному господарстві і т. Д. Особливу важливість придбало використання зріджених газів в сільському господарстві для обігріву осель і скотарських ферм, сушіння зерна, вогневої культивації посівів шляхом випалювання бур’янів у міжряддях за допомогою спеціальних газових пальників, змонтованих на тракторах та ін. […]

Фракція С4-С5 – основна сировина для виробництва бутадієну і ізопрену – мономерів синтетичного каучуку. Рідкі фракції Сз і вище застосовують для вироблення моторних палив. […]

Застосування зріджених газів на автомобільному транспорті дозволяє знизити рівень забруднення повітря, зменшити знос двигунів, збільшити міжремонтний пробіг, термін служби моторного масла. У цілому витрати при заміні бензину знижуються майже на 40%. У розрахунку на 1 т зріджених газів економія прямогонного бензину становить 1,4 т. […]

Піроліз вуглеводневої сировини дозволяє отримувати газоподібні олефіпи, в першу чергу нижчі С2-С3, ароматичні і дієнові вуглеводні. Ароматичні і дієнові вуглеводні виробляють також цільовим способом на установках каталітичного риформінгу і дегідрування. […]

У перспективі до 2005 р планується використовувати як сировину піролізу прямогопний бензин (ЕП-300) з метою отримання етилену, пропілену, бутадієну, бензолу та інших продуктів, етан для отримання етилену і зріджені гази. ДО 1995 року частка бензину в сировинному балансі піролізу знизиться до 75%, зріджених газів зросте до 15,8%. Планується, що до 2005 р частка етану складе 15,5%, зріджених газів – близько 12%. […]

Один з основних шляхів раціонального використання сировини – комплексна його переробка, т. Е. Максимальне вилучення всіх цінних компонентів, які утворюються в основному процесі, і використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів. […]

При піролізі рідкого нафтової сировини утворюються газоподібні, рідкі продукти і кокс, причому рідкі продукти (пірокондепсат і важкі смоли) утворюються в кількостях, порівнянних з виходом цільового продукту піролізу – етилену (табл. 14). […]

Питання про використання рідких продуктів піролізу опрацьований і в значній мірі вирішене. Деякі ж газоподібні продукти піролізу поки відносять до відходів.

Посилання на основну публікацію