Використання продуктів гідроформіліровання пропілену

Взаємодія аліфатичних олефінів з синтез-газом (оксидом вуглецю і воднем), в результаті якого обра-зуются альдегіди або первинні спирти, називається оксосіітезом або Iідроформілірованіем. Використання сннтез-газу розширює сировинну базу і створює передумови для подальшого розвитку виробництв органічних речовин. […]

Гідроформілірованіе олефіпов у присутності нових модифікованих каталізаторів дозволяє підвищити ступінь корисного використання сировини, отримувати переважно продукти нормальної будови, виробляти спирти в одну стадію. Особливість гідроформілірованія олефінів – утворення ізомерних продуктів, крім випадку, коли в якості сировини використовують етилен. […]

Модифікація кобальтових каталізаторів фосфінами призводить також до підвищення їх гидрируются активності. Однак перетворення масляних альдегідів в цільові бутилові спирти супроводжується небажаним перетворенням пропілену в пропан (до 15%), що зменшує ефективність гідроформілірованія олефінів (табл. 17). […]

З метою підвищення виходу «-масляний альдегіду фірмою« Рур – Хемі »(ФРН) розроблений процес каталітичного крекінгу ізомасляпого альдегіду з утворенням компонентів вихідної сировини (суміші пропілену, оксиду вуглецю і водню), придатного для використання в реакції гідроформіліро-вапія. [.. .]

У СРСР в промисловому масштабі освоєні трьох технологічні схеми виробництва бутилового спирту гідроформілі-рованием: тріадних, кізельгурная і испарительная. У всіх схемах в якості каталізатора використовують карбоніли кобальту, однак за умовами проведення процесу і прийомам відділення каталізатора від продуктів реакції ці схеми істотно розрізняються. […]

Переробка кубових залишків гідроформілірованія пропілену дозволяє збільшити вихід цільових продуктів. Залежно від застосовуваної технології кубові залишки продуктів складають 10-25% (мас.) Від цільових продуктів. Вони містять продукти вторинних перетворень масляних альдегідів, в основному н-масляного. […]

За кордоном, як і в СРСР, оксосинтез є основним процесом отримання бутилового спирту. В даний час найбільш широке поширення одержав процес фірм «Юніон карбайд», «Деві Пауегес» і «Джонсон Маттей», здійснюваний на родієвій каталізаторі при низькому тиску (до 2 МПа). Енергоємність виробництва 1 т бутилового спирту становить 0,5 т у. т. […]

Товарний продукт за якістю задовольняє вимогам ТУ на 2-етілгексанол. Орієнтовний економічний ефект від використання кубових залишків виробництва бутилового спирту, в тому числі як компонента бензину, дизельного палива, мастил та інших.- 1980000. Руб. на рік.

Посилання на основну публікацію