Використання нафти і газу при комбінуванні виробництв

Нафта використовують у хімічних виробництвах як енергоносій і як сировину. На виробництво хімічної продукції витрачають близько 5% нафти, що видобувається в країні, приблизно 3% витрачають на вироблення всіх видів енергії, що забезпечують проведення нафтохімічних процесів. У перспективі в промисловості органічного синтезу намічається споживати 20- 25% нафтової сировини від обсягу первинної перегонки нафти. […]

У той же час ступінь корисного використання енергії на нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах становить 30-35%, втрати – 65-70%, у тому числі близько 30% втрачається з охолоджувальною водою, 16% -в атмосферу з димовими газами технологічних печей, 14% -в навколишнє середовище від гарячих поверховим. […]

У результаті поглиблення переробки нафти передбачається знизити частку мазуту з 41,2% у 1985 р до 35% в 1990 р, глибину переробки нафти довести до 65%. Для забезпечення такого приросту виробництва вуглеводневої сировини було б потрібно добути і переробити додатково майже 30 млн. […]

Для переробки сірчистих нафт із збільшеним відбором моторних палив створені комбіновані установки ГК-3, що включають первинну перегонку нафти, вторинну перегонку бензину, вакуумну перегонку нафти, вторинну перегонку бензину, вакуумну перегонку мазуту, каталітичний крекінг вакуумного дистиляту і термічний крекінг важкого залишку. При будівництві такої установки замість комплексу окремих установок територія забудови зменшується в 4,5 рази, витрата металу – на 2,5 тис. Т, капітальні вкладення – па 10,8 МЛП. руб. на рік, чисельність обслуговуючого персоналу – в 2 рази. […]

Комбіновані установки каталітичного крекінгу Г-43-107 та глибокої переробки нафти КТ-1 дозволили збільшити порівняно з окремо розташованими установками відбір світлих нафтопродуктів на 6%, знизити питомі капітальні витрати на 32,6% і більш ніж в 1,5 рази збільшити продуктивність труда. […]

На установках Г-43-107 і КТ-1 реалізовані такі процеси, як гідрообессерівагше сировини вакуумних дистилятів, каталітичний дожіг чадного газу в регенераторі, триступенева циклонна очищення відведених газів від механічних суспензій. […]

Передбачено створення великотоннажних комбінованих установок, що включають традиційні процеси виробництва масел. […]

Застосування комбінованих установок в нафтопереробній промисловості дозволило па 25-30% знизити витрату палива, приблизно вдвічі зменшити виділення в атмосферу продуктів згоряння, сірководню і парів вуглеводнів, скоротити площу земель, що відводяться під будівництво. […]

На базі піролізу легких фракцій нафти створена комбінована установка по отриманню нижчих олефннов, бутадієну, ізопрену і бензолу. У порівнянні з комплексом локальних установок капітальні вкладення в її будівництво скорочені па 30%, продуктивність праці підвищена в 4 рази. […]

На рис. 53 наведена схема установки по виробництву бензолу, о- і «-ксілола. При переробці за такою комплексній схемі 970 тис. Т на рік прямогонной фракції 85-140 ° С отримують по 165 тис. Т п- і о-ксилолу, 125 тис. Т бензолу.

Посилання на основну публікацію