У чому відмінність функцій одноклітинних і багатоклітинних організмів?

(1) Найважливіше для стійкості життя властивість одноклітинних організмів полягає в тому, що їх малий розмір і, відповідно, велике число дозволяють домогтися, відповідно до закону великих чисел, мінімізації флуктуацій (тобто максимальної стійкості) проходять через ці організми потоків енергії . Тому як в океані, так і на суші до 99% первинної продуктивності в непорушених екосистемах споживається найдрібнішими одноклітинними організмами, в основному, бактеріями і грибами. В океані, крім цього, і вся первинна продуктивність визначається одноклітинними організмами (фітопланктоном)

Однак виявляється, що зробити життя повністю одноклітинної неможливо, причому з різних причин для життя на суші і життя в океані. (2) В океані одноклітинні організми не можуть без контролю з боку багатоклітинних організмів підтримати генетичну стійкість (тобто схильні спонтанної генетичної деградації). (3) На суші без багатоклітинних рослин (дерев) неможливо забезпечити функціонування біотичного насоса атмосферної вологи, який забезпечує життя на суші водою.

Посилання на основну публікацію