Структура потреб

Потреби людини надзвичайно різноманітні. Існує безліч їх класифікацій. Одна з найбільш докладних, враховує екологічні доданки, належить Н.Ф. Реймерс (1994 г.). Він виділяє найважливіші критерії класифікації, розділяючи всі потреби на:
1. матеріально-енергетичні та інформаційні;
2. першочергові та віддалені;
3. прямі і компенсаторні;
4. раціональні та ірраціональні.
Всі вони розділені на 6 категорій:
▪ біологічні,
▪ психологічні,
▪ етнічні,
▪ соціальні,
▪ трудові,
▪ економічні.
У представленій класифікації не враховуються ідеальні і екзістеніціальние потреби, які виділяються в окремі типи потреб деякими вченими.
З екологічної точки зору корисно було б розділити всі потреби на вроджені і придбані.
Більшість вроджених потреб – це одночасно первинні, елементарні, необхідні для всіх людей потреби, порівняно мало залежні від соціальної організації, рівня економічного розвитку суспільства або географічної, расової та етнічної приналежності. Так, потреба людини в кисні – це вроджена, первинна, речовинно-енергетична, пряма, нагальна і раціональна потреба, що має суворе кількісне вираження. Слідом за первинними існує величезний світ найрізноманітніших людських потреб. Далеко не всі вони мають екологічне значення. Розглянемо тільки найважливіші з них.

Посилання на основну публікацію