Скорочення водоспоживання

Виробництва органічних речовин з вуглеводнів нафти і газу (нафтохімічна і хімічна промисловість) і виробництва палив, масел, вуглеводневої сировини хімічних процесів (нафтопереробна промисловість) відносяться до водоємним. Більшу частину води витрачають для охолодження і конденсації продуктових потоків. У значній частині технологічних процесів воду використовують як розчинник або вводять у вигляді пари. Воду застосовують і як реагент хімічних реакцій. […]

Істотне зниження водоспоживання досягається при заміні водяного охолодження повітряним. Діючими в галузі нормами технологічного проектування водяне охолодження допускається лише в тих випадках, коли з яких-небудь причин повітряне охолодження неможливо. Апарати повітряного охолодження можуть бути використані замість градирень для відводу надлишкового тепла води. Градирні відкритого типу складні в експлуатації, в звичайних умовах віднесення краплинної вологи з градирень досягає 0,3% і більше, при цьому в районі градирень забруднюються повітряний басейн і грунт. Особливо ефективні закриті оборотні системи з апаратами повітряного охолодження високозастивающіх продуктів. […]

Водоспоживання знижується також при заміні барометричних конденсаторів змішування (для створення вакууму) поверхневими апаратами. Витрата охолоджуючої води при цьому скорочується в 3-4 рази, економиться енергія на перекачку води, зменшуються газові викиди в атмосферу. […]

Економії води сприяє комбінування процесів, оскільки жорсткі зв’язки по сировині між блоками установок дозволяють усунути проміжне охолодження продуктових потоків, а надлишкове тепло на одному блоці утилізувати на інших. Наприклад, питома витрата води на комбінованій установці ЛК-6У на 6,21 м3 / т нижче, ніж на трьох установках ЕЛОУ-АТ-2, незважаючи на більш складну технологічну схему комбінованої установки. […]

Витрата води знижується при повторно-послідовному використанні охолоджуючої води як на окремих технологічних установках, так і на суміжних установках і деяких об’єктах загальнозаводського господарства. Особливо ефективно воно у разі попередньої стабілізації свіжою і оборотної води проти випадіння і розкладання солей жорсткості або спеціальної хімічної водоочистці свіжої води. Воду при цьому можна нагрівати до більш високих температур, так як накип на трубах не утворюється, а перед надходженням на градирню попередньо охолоджувати з утилізацією тепла для опалення приміщень, теплиць або виробництва холоду. При такій схемі витрата води зменшується в кілька разів. […]

Різний якісний і кількісний склад забруднень, що у воду, не дозволяє створити універсальний метод очищення стічних вод. При розробці мало- і безвідходних технологій необхідно вирішувати задачу н створення безстічних виробництв, т. Е. Замкнутих водооборотних циклів. Основу замкнутих систем водного господарства становлять локальні замкнуті системи технічного водопостачання. […]

На ряді підприємств США та Західної Європи передбачені роздільні системи каналізації: зливова, хозяйственнофекальная, умовно чиста для зливових вод і кілька виробничих. Це дозволяє розподіляти стічні води з урахуванням ступеня їх забрудненості, якості і властивостей забруднювачів, вибирати найбільш оптимальні і дешеві методи очищення для повернення в оборотні системи. Деякі типи вод, наприклад слабощелочние і слабокислі, доцільно відводити в одну систему для їх взаємної нейтралізації та економії реагентів. […]

Стічні води, містять нафтопродукти, не слід змішувати зі стічними водами, що містять речовини, здатні утворювати важко руйновані емульсії, стійку піну пли збільшувати втрати від випаровування. […]

Оптимальне рішення проблеми запобігання забруднення водойм та зменшення дефіциту води – створення економічно раціональних замкнутих систем водного господарства підприємств.

Посилання на основну публікацію