Що таке сукцесія екосистеми

Сукцесія – це відновлення екосистеми після її порушення. Біомаса максимальна в непорушеною екосистемі і зростає до цього максимального значення в процесі сукцесії. Продуктивність рослинності також зростає, особливо, якщо початок сукцесії припадає на повне руйнування рослинності. Продуктивність всієї екосистеми (різниця між чистої первинної продуктивністю і щільністю споживання гетеротрофів) прагне після закінчення сукцесії до нуля. Біорізноманіття, вимірюване числом видів у співтоваристві, не змінюється. Однак біорізноманіття, вимірюване середньою щільністю числа особин видів в процесу сукцесії зменшується (число видів, що мають найбільшу щільність чисельності, в непорушеною екосистемі менше, ніж в порушеній).

Цей короткий перелік дає відповідь на поставлене питання, але потребує роз’яснення.

Іван-чай, типовий ремонтник

Іван-чай, типовий ремонтник лісових екосистем в помірній зоні

На кожній території існує тільки одна єдина непорушена екосистема, інформація про яку міститься в геномах видів ненарушенного спільноти. Якби це було не так, то не існувало б, наприклад, таких стійких екосистем, як бореальні і тропічні ліси та болота. Повне відновлення порушеної екосистеми до первісного непорушеному станом відбувається тільки при повному припиненні порушень у процесі сукцесії. У процесі сукцесії відбувається відновлення непорушеною навколишнього середовища – відносних концентрацій речовин у грунті, атмосфері, воді, включаючи вологість грунту і атмосфери. Підтримання цих компонентів на оптимальному для життя рівні в непорушених екосистемах виконують домінуючі в такій екосистемі види. Однак якнайшвидше відновлення порушених умов виконується відамі- “ремонтниками”, які присутні в непорушених умовах в малих кількостях, займаючи малу частину території екосистеми. Види-ремонтники, рясні в процесі сукцесіі, послідовно змінюють один одного, зменшуючи свою чисельність, тобто працюючи проти себе, змінюючи умови навколишнього середовища в напрямку, непридатному для себе, але найкращому для домінантних видів непорушеною екосистеми. З цих характеристик сукцесії слідують всі перераховані спочатку її властивості, які дають відповідь на поставлене запитання.

Посилання на основну публікацію