Різні точки зору на предмет екології людини

Предмет – категорія, що позначає певну цілісність, виділену зі світу об’єктів у процесі людської діяльності і пізнання.
Об’єкт – (від лат. Objectum – предмет) частина сущого, дана пізнає суб’єкту у відчуттях.
Існує кілька визначень предмета вивчення екології людини:
1. Екологія людини є однією з частнонаучних дисциплін поряд з гігієнічними та іншими науками. Предметом її вивчення служать деякі приватні закономірності взаємодії людини з навколишнім середовищем.
2. Екологія людини є загальнонаукової дисципліною. Вона вивчає загальні закономірності взаємодії людини і навколишнього середовища шляхом узагальнення даних приватних наук.
3. Екологія людини є частнонаучнимі дисципліною особливого роду. Вона має справу безпосередньо з об’єктом, вивчає певну сторону відносини «людина і середовище». У теж час вона не стоїть в одному ряду з частнонаучнимі дисциплінами, тому вивчає особливу сторону цього стосунки, не розкритого іншими науками.
4. Екологія людини взагалі не є науковою дисципліною в традиційному розумінні цього слова. Екологія людини – це метатеоретической концепція (розгорнута ідея, система понять) яка виконує інтегративну функцію і є загальнонаукової методологією дослідження об’єктивного ставлення «людина – середовище її проживання» приватними дисциплінами.
За останніми, більш сучасних джерел, екологія людини вивчає антропоекосистеми різного рівня – від глобального до локального і мікролокального. Вся планета Земля з її повітряною оболонкою і найближчим космосом може бути об’єктом вивчення екології людини. Глобальну антропоекосистем можна розглядати як антропоекосферу, що представляє собою багатовимірний простір, яке охоплює всю поверхню Землі і складається з біосфери (у трактуванні В.І. Вернадського), з включеними в неї всіма населяють планету людьми (людським суспільством), які, використовуючи природні ресурси планети за допомогою технічних засобів, перебувають у складних суперечливих відносинах. Антропоекосфера складається з антропоекосистем більш низького рівня, аж до елементарної, в якості якої може виступати обмежений простір з розташованої в його межах невеликою групою людей. Але найбільш частим об’єктом антропоекологічних досліджень бувають територіальні комплекси різного масштабу.

Посилання на основну публікацію