Промислове забруднення навколишнього середовища

У багатьох містах світу існує така екологічна проблема, як промислове забруднення навколишнього середовища. Джерелами забруднення є заводи, фабрики, електро- і гідроелектростанції, котельні та трансформаторні підстанції, автозаправні та газорозподільні станції, склади зберігання і переробки продукції.

Види промислового забруднення

Всі промислові об’єкти здійснюють забруднення різними способами і речовинами. Найбільш поширені види забруднення такі:

  • Хімічне. Небезпечно для навколишнього середовища, життя людей і тварин. Забруднювачами виступають такі хімічні речовини і сполуки, як формальдегіди і хлор, сірчистий газ і феноли, сірководень і чадний газ
  • Забруднення гідросфери та літосфери. Підприємства здійснюють злив стоків, відбуваються розливи нафти і мазути, сміттєві відходи, токсичні та отруйні рідини
  • Біологічне. У біосферу потрапляють віруси та інфекції, які поширюються в повітрі, воді, ґрунті, викликають захворювання у людей і інших живих організмів. Найбільш небезпечними є збудники газової гангрени, правця, дизентерії, холери, грибкових захворювань
  • Шумове. Шуми і вібрації призводять до захворювань органів слухового апарату і нервової системи
  • Теплове. Теплі стоки вод змінюють режим і температуру середовища в акваторіях, одні види планктону відмирають, а їхню нішу займають інші
  • Радіаційне. Особливо небезпечне забруднення, яке трапляється в результаті аварій на атомних станціях, при викиді радіоактивних відходів і під час виробництва ядерної зброї
  • Електромагнітне забруднення. Відбувається через роботи ліній електропередач, радіолокацій, телестанцій, і інших об’єктів, що утворюють радіополя

Методи зниження промислового забруднення

В першу чергу зниження рівня промислового забруднення залежить від самих підприємств. Для того щоб це відбувалося, керівництво заводів, станцій та інших об’єктів повинні самі контролювати робочий процес, приділяти особливу увагу очищенню і утилізації відходів.

Крім того, необхідно використовувати маловідходні технології та екологічні розробки, які дозволять знизити рівень забруднення і мінімізувати вплив на природне середовище. У другу чергу зниження забруднення залежить від компетентності, уважності і професіоналізму самих працівників. Якщо вони будуть відмінно виконувати свою роботу на підприємстві, то це знизить ризик промислового забруднення міст.

Посилання на основну публікацію