1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Екологія
 3. Проблеми міжнародного економічного права

Проблеми міжнародного економічного права

Основні положення в галузі економічних проблем

Економічні проблеми представляють собою сукупність проблем в області всіх економічних проблем країни.

Основні економічні проблеми населення або країни зачіпають, насамперед, всі економічні ресурси, які беруть участь в процесі виробництва і споживання.

Щоб вирішити проблеми, пов’язані з нестачею економічних ресурсів, необхідно постійно координувати господарську діяльність громадян, створюючи впорядковану господарську систему. Для цього існує три основних напрямки господарювання:

 • Традиційний спосіб господарювання;
 • Ринковий спосіб господарювання;
 • Адміністративний спосіб господарювання.

В цілому слід зазначити, що господарська система являє собою чітко впорядковану зв’язок між споживачем і виробником.

Отже, традиційна господарська система являє собою цілу збірку постулатів і традицій, на підставі якого приймаються всі рішення економічного характеру. Наприклад, будь-яку економічну проблему в даному випадку можна вирішити, спираючись на досвід і традиційну схему вирішення даної проблеми, яку випробував жоден підприємець. Так, якщо потенційний бізнесмен спантеличений питанням що робити, і кому продавати, можна використовувати звичайну схему, взяти товар масового виробництва і продавати його схожим групам споживачів як роблять інші бізнесмени.

Така господарська система має свої певні недоліки, наприклад, вирішення економічних проблем, буде досить тривалим, тому що слабо використовуються нові технології та інновації, що гальмує розвиток підприємницької діяльності.

Ринкова господарська система являє собою саморегулюючий механізм, в основу якого покладено довільне ринкове формування економічних відносин. В даному випадку, треба сказати, що ні держава, ні суспільство не втручається в самі економічні проблеми, що виникають всередині ринку, ці проблеми вирішуються самі собою за коштами обміну, споживання, попиту і пропозиції і т.д. У ринковій господарській системі такі головні економічні питання як: що робити, скільки виробляти, кому продавати, стоять досить гостро, але вони вирішуються за коштами попиту на бажаний для виробництва товар. Якщо попит буде високим, то виробництво буде актуально, якщо низьким, то, швидше за все, це призведе до банкрутства.

Адміністративна система господарювання побудована на централізованому управлінні особистісного характеру. У даній система центр управління зосереджений в одних руках, також тут визначаються основні напрямки розвитку системи, будуються прогнози і розробляються плани і стратегії. Такі економічні питання як: що робити на ринок, хто буде цільовою аудиторією продукту, що виробляється, вирішується за коштами виконання намічених програм і концепцій.

Таким чином, загальні економічні проблеми в кожній системі господарювання вирішуються по – різному, в залежності про цілей системи і завдань.

Міжнародне економічне право

Міжнародне економічне право, як термін, з’явився порівняно недавно, це обумовлено різким збільшенням числа міжнародних контрактів, альянсів, а також стрімким розвитком міжнародного ринку, а, отже, і міжнародних економічних відносин.

Міжнародне економічне право являє собою всі норми і правила, які діють всередині міжнародного ринку з метою регулювання економічних відносин.

Основне призначення міжнародного економічного права – це забезпечення належної економічної безпеки всім державам і країнам, що діють на ринку.

Предметом міжнародного економічного права вважають все економічні відносини, між кількома сторонами або двома, що відбуваються всередині ринку.

До економічних відносин міжнародного права можна віднести:

 • Всі відносини між державами з питань торгівлі, а також пряме торговельне співробітництво між ними;
 • Всі відносини, що стосуються виробництва, перепродажу товару;
 • Відносини фінансового, кредитного та економічного характеру;
 • Відносини з приводу розподілу і перерозподілу енергетичних ресурсів (газ, нафта, електроенергія і т.д.);
 • Відносини в сфері розвитку туристських відносин між країнами;
 • Економічні відносини в області наукового і технологічного прогресу, обмін досвіду, знаннями, досягненнями, покупка і продаж новітніх технологій і т.д.

Таким чином, міжнародне економічне право дає гарантію і безпеку всім учасникам міжнародного ринку на здійснення економічних угод і реалізацію економічних відносин.

Проблеми міжнародного економічного права

Найчастіше міжнародні економічні права порушуються, з огляду на недотримання правил і норм економічного характеру.

Таке недотримання економічного етикету і культури веде до серйозних наслідків, наприклад:

 • Розірвання договорів торгового чи іншого характеру між країнами і державами;
 • Догляд держав з області торгових відносин в конкретному сегменті ринку;
 • Припинення поставок певного товару на міжнародний ринок;
 • Виникнення судових ситуацій між сторонами економічних відносин і т.д.

Всі ці наслідки посилюють економічного положення на світовій арені в цілому, порушується система економічної безпеки.

Основними проблемами міжнародного економічного права є:

 • Нелегальні економічні операції, що здійснюються незаконно;
 • Незаконне «тиск» на конкурентів;
 • Продаж несертифікованих товару на міжнародному ринку;
 • Незаконні альянси між країнами;
 • Підробка договорів і «копіювання» товару інших учасників ринку і т.д.

Проблеми такого рівня послаблюють віру в економічні права країн – учасниць міжнародного ринку, що призводить до хаосу і зупиняє розвиток міжнародних економічних відносин.

ПОДІЛИТИСЯ: