Повідомлення на тему “Екологічна безпека”

Екологічна безпека – стан прийнятного шкідливого впливу антропогенних і природних факторів на стан навколишнього середовища і здоров’я людини. Даний стан здійснюється завдяки раціональному споживанню природних ресурсів і гармонійної взаємодії людини з природними екосистемами. Ці принципи викладені в концепції сталого розвитку.

Шкода природі і населенню можуть наносити різні хімічні, біологічні та шумові забруднення, рівень яких повинен ретельно контролюватися.

Екологічна безпека є системою, що включає в себе різні заходи, що дозволяють прогнозувати, запобігати і усувати надзвичайні ситуації, які загрожують живій природі і здоров’ю населення. Регуляція здійснюється на законодавчому рівні. У міждержавних відносинах контроль здійснюється міжнародними організаціями: ЮНЕСКО, ООН ЮНЕП.

Промислові підприємства повинні дотримуватися екологічної політики, що диктується державою, і здійснювати контроль на місцевому рівні. Підприємства та виробничі комплекси, що порушують екологічне законодавство зобов’язані виплачувати штрафи і усувати виявлені спеціальною комісією порушення.

Головною метою політики екологічної безпеки, що проводиться державою, є формування сприятливих умов для життя населення і підтримання біологічного різноманіття в природі.

Дана політика здійснюється завдяки впровадженню інноваційних технологій виробництва, що характеризуються меншою відхідні, і розробці нових способів очистки та утилізації викидів і стоків. Найбільш перспективним напрямком є ​​технології переробки вторинної сировини, в тому числі біотехнологічними методами.

Посилання на основну публікацію