1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Екологія

Екологія

Етапи взаємодії людини з навколишнім природним середовищем

0 коментарів
В даний час середу, навколишня людини, складається з чотирьох нерозривно пов'язаних між собою компонентів. Природне середовище - включає фактори природного походження. Це середовище здатна до самопідтримки і саморегуляції. Вона прямо...

Виникнення і розвиток екології людини як наукового напрямку

0 коментарів
Першим зафіксованим в історії науковим текстом, що зачіпає проблему екології людини була книга Гіппократа «Про повітря, води і місцевостях», в якій описувалося вплив клімату, рельєфу, води і пір року на...

Предмет екології людини

0 коментарів
Екологія людини, інша назва - антропоекологія (від грец. Anthropos - людина), вивчає закономірності взаємодії людини з природою, проблеми збереження і зміцнення здоров'я. Дослідження біосфери, її тимчасових і просторових складових, вплив...