Основні заходи з охорони атмосферного повітря

Для захисту повітряного басейну від негативного антропогенного впливу у вигляді забруднення його шкідливими речовинами можна виділити три основні групи заходів:

 • технологічні;
 • санітарно-технічні;
 • планувальні.

До технологічних заходів можна віднести: створення замкнутих технологічних циклів, безвідходних та маловідходних технологій, що виключають потрапляння в атмосферу шкідливих забруднюючих речовин. З економічної точки зору дешевше боротися з шкідливими речовинами в місцях їх утворення.

Екологізація технологічних процесів передбачає, зокрема:

 • створення безперервних технологічних процесів виробництва;
 • заміну місцевих котельних установок на централізоване тепло;
 • попереднє очищення палива і сировини від шкідливих домішок;
 • герметизацію процесів, використання гідро- і пневмотранспорту при транспортуванні матеріалів, які пилять;
 • заміну вугілля і мазуту природним газом;
 • застосування гідрознепилення;
 • переклад на електропривод компресорів, сваєбойних агрегатів, насосів;
 • часткову рециркуляцію, т. е. повторне використання газів, що відходять.

З огляду на виняткову актуальність охорони атмосферного повітря від забруднення відпрацьованими газами автомобілів, першочерговою проблемою є створення екологічно чистих видів транспорту.

В даний час ведеться активний пошук більш чистого палива, ніж бензин. Як його замінника розглядаються екологічно чисте газове паливо, метиловий спирт (метанол), малотоксичний аміак і ідеальне паливо – водень. Тривають інтенсивні розробки по заміні карбюраторного двигуна на більш екологічні типи – дизельний, паровий, газотурбінний і ін.

Санітарно-технічні заходи включають в себе спеціальні заходи захисту за допомогою очисних споруд.

Оскільки нинішній рівень розвитку екологізації технологічних процесів, впровадження замкнутих технологічних циклів і т.д. недостатній для повного запобігання викидів токсичних речовин в атмосферу, на підприємствах повсюдно використовуються різні методи очищення газів, що відходять від аерозолів (пилу, золи, сажі) і токсичних газо- і пароподібні домішок (NO, NO2, SO2, SO3).

До групи планувальних заходів входить комплекс прийомів, що включають:

 • правильне взаємне розташування джерел викиду і населених місць з урахуванням напрямку вітрів; вибір під забудову промислового підприємства рівного піднесеного місця, добре продувається вітрами; спорудження автомобільних доріг в обхід населених пунктів і ін .;
 • організацію санітарно-захисних зон;
 • озеленення населених місць та ін.
Посилання на основну публікацію