1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Екологія
  3. Основні відомості про методики оцінки ризику US EPA

Основні відомості про методики оцінки ризику US EPA

Більшість методик аналізу хімічного ризику, які використовуються в США, розроблені американським агентством з охорони навколишнього середовища (Environmental Protection Agency of USA – US EPA) http://www.epa.gov.us

Крім того, широко використовуються методики, розроблені Комітетом з професійному здоров’ю та безпеці (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), Національним інститутом професійної безпеки та здоров’я (National Institute Occupational Safety and Health – NIOSH), Комітетом з продовольства і ліків (Food and Drag Administration – FDA), Координаційним комітетом за програмами навколишнього середовища і пов’язаним програмам (DHHS Committee to Coordinate Environmental and Related Programs). EPA розробляє і застосовує методи аналізу ризику з метою вирішення проблем забруднення та захисту від забруднень навколишнього середовища, і інші згадані організації з метою вивчення проблем забруднення у виробничій діяльності та забруднення продуктів, відповідно до своїх назв.

В даний час в США використовується понад 110 тисяч хімічних речовин. Дані про всі ці речовини містяться в Реєстрі токсичних ефектів хімічних речовин – Registry of Toxic Effects of Commercial Substance (RTECS), що представляє собою базу даних Національного інституту професійної безпеки та здоров’я – NIOSH. Оскільки число хімічних речовин, присутніх в навколишньому середовищі величезне, токсикологічні ефекти є комплексними і є великі відмінності, що залежать від комбінації хімічних речовин і зовнішніх умов експозиції. Аналіз ризику допомагає визначити які токсиканти і за яких умов є небезпечними. Він також може допомогти оцінити відносний ризик від різних хімікатів (ранжований ризик).

Аналіз ризику являє собою сукупність методів, які дозволяють оцінити ймовірність несприятливих подій, обумовлених окремими пристроями, промисловими процесами, технологіями або природними явищами. Аналіз ризику обумовленого токсичної субстанцією часто не полягає в визначенні ймовірності хвороби або смерті (за винятком раку), але у встановленні того чи є дана експозиція певного токсичної речовини вище або нижче імовірно безпечного рівня. Аналіз ризику не відноситься до точних наук, і, отже, не може бути використаний для точного обчислення дійсного або абсолютного ризику. Термін оцінка ризику часто використовується замість терміна аналіз ризику. Однак, в цьому розділі термін оцінка ризику застосовується до реальних додатків і означає аналіз ризику для приватних ситуацій.

Техногенне забруднення може бути визначене як присутність токсичних речовин у повітрі, воді або грунті, часто є результатом недоліків у виробничому процесі. Присутність цих речовин може становити ризик (небезпека) для людського здоров’я або екосистем. Цей ризик може бути визначений або оцінений шляхом використання методів аналізу ризику. Отже, аналіз ризику дозволяє попередньо оцінити величину ризику, обумовленого забрудненням, який воно може представляти для здоров’я людини або екологічної системи.

Забруднення можна також розглядати як ресурси, розподілені на забрудненій території. Отже, запобігання забруднення можна розглядати як збереження ресурсу джерела забруднення. Аналіз економічного ризику дозволяє визначати економічні втрати, зумовлені забрудненням, що можна використовувати для розробки основних принципів запобігання забруднення від даного джерела. Комунікація ризику означає, що дані, отримані при аналізі токсикологічного ризику і при аналізі економічного ризику, можуть бути використані для вироблення найбільш оптимального рішення запобігання забруднення досліджуваним джерелом. Ця глава демонструє деякі приклади застосування аналізу ризику у зв’язку з промисловим забрудненням.

ПОДІЛИТИСЯ: