1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Екологія
 3. Основні розділи екології

Основні розділи екології

Сучасна екологія – це вже не просто відносно нова, а цілком сформована, зріла наука, яка має свої розділи та підрозділи, пов’язані між собою та з іншими науками.

Кожен розділ має на увазі більш детальне, поглиблене вивчення окремих аспектів екології. Виділяють кілька основних розділів.

Загальна екологія

Розділ вивчає основні природні процеси, закономірності, природні системи, їх взаємодію один з одним і з іншими системами. Даний розділ є одним з фундаментальних. Підрозділи:

 • математична екологія (математичне моделювання);
 • теоретична екологія (основні закономірності);
 • експериментальна (через те, що в реальності деякі процеси протікають дуже повільно, виробляються дослідження і експерименти) екологія.

Біоекологія

Фундаментальною основою розділу є біологія. Розглядаються різні природні, екологічні фактори і їх вплив на рівні видів, загонів, популяцій (популяційна екологія) і навіть особин (аутоекологія). Багатовидове співіснування вивчає сінекологія.

Геоекологія

Підрозділяється за місцем проживання:

 • водне середовище (морське і прісноводне);
 • наземна середовище (наприклад, різні типи грунтів);
 • повітряне середовище.

Так само по природно-кліматичних зонах:

 • тундра;
 • тайга;
 • тропічний ліс;
 • пустеля і напівпустеля;
 • гори і степи.

Крім того поділ може бути по ландшафтному типу:

 • болота;
 • острови;
 • затоки;
 • коралові рифи;
 • річкові долини.

Сюди ж можна віднести і гірські системи.

Вчення про біосферу, засноване на проблемній спрямованості, утворилося на стику геохімії і біоекології. Вивчається круговорот хімічних елементів, їх вплив і взаємодія з:

 • живими організмами;
 • сонячною енергією;
 • планетарними процесами.

Екологія людини

Один з найважливіших розділів антропогенного і соціально-економічного характеру. Розглядається значення людини в природі, в суспільстві, як індивідуума, як особини. Взаємодія людства між собою і з навколишнім природним середовищем, а так само на її зміну.

Соціальна екологія

Розділ вивчає взаємовідношення людей, громадських організацій, окремих соціальних одиниць, сім’ї та інших осередків суспільства між собою і з навколишнім природним середовищем, включаючи двосторонній зв’язок.

Прикладна екологія

Це цілий комплекс дисциплін, вже відомих і ще нових, які місцями перетинаються між собою. Прикладна екологія формує ряд найважливіших критеріїв, пов’язаних з:

 • впливом людини на природні системи;
 • розвитком промисловості;
 • сільського та комунального господарства;
 • аналізом та оцінкою екологічної ситуації в різних областях;
 • розробка і впровадження передових технологій на виробництві та промисловості;
 • винахід сучасних механізмів захисту природи;
 • та багато інших аспектів, які характеризують даний розділ.

Розділ інженерна екологія

Інженерна екологія вивчає:

 • закономірності взаємодії природи і техніки;
 • захист природного середовища;
 • розробка стратегії екологічної безпек;,
 • контроль відповідності технологічних процесів і об’єктів відповідним вимогам;
 • завдання регламентації екологічної безпеки на виробництві, при освоєнні нових територій;
 • зведення і будівництво господарських і промислових об’єктів;
 • моніторинг техногенного навантаження;
 • екологізація всіх технологічних процесів;
 • розробка і впровадження безвідходних і маловідходних технологій, екологічно чистих і безпечних матеріалів і продуктів.

Розділ промислова екологія

Займається вивченням впливу різних галузей промисловості (металургійна, гірничодобувна, харчова і т.д.) на навколишнє природне середовище, на людину, а також на рослинний і тваринний світ. В її структуру входять багато аспектів:

 • будівництво;
 • транспорт;
 • енергетика та ін. 

Розділ сільськогосподарська екологія

Пов’язана з продуктивністю, раціональним використанням земельних ресурсів і екологічністю продуктів. Характеризується взаємозамінністю з:

 • агрономією;
 • землеробством;
 • агроекологією;
 • тваринництвом.

Розділ промислова або біоресурсна екологія

Вивчає експлуатацію і вплив людини на природні екосистеми (моря, океани, озера, ліси і т.д.) їх виснаження, здатність до самоочищення і самовідновлення.

Розділ комунальна екологія (урбоекологія)

Присвячена перетворенню людиною свого середовища проживання: дрібні міста і мегаполіси, населені пункти, житла.

Розділ медична екологія

Розділ присвячений вивченню виникнення хвороб людини, тварин і рослин, в тому числі не властивих, хронічних і гострих, які з’явилися в результаті техногенного навантаження на навколишнє середовище. У свою чергу перетинається з:

 • курортологією;
 • відпочинком;
 • оздоровленням людей.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Розділи екології