Основні методи екологічної діяльності

В даний час основними методами екології є:

  • польові спостереження, що дозволяють отримати конкретні відомості про стан окремих видів і популяцій; їх ролі в існуванні певної екологічної системи; залежність від діяльності певних груп організмів, антропогенного впливу; зміні чисельності популяцій і т.д.
  • експерименти в природних умовах, що дозволяють моделювати ту чи іншу ситуацію, наслідки її розвитку для конкретної спільноти організмів, біоценозу або біогеоценозу;
  • математичне моделювання процесів і ситуацій, що зустрічаються в популяціях і біоценозах за допомогою обчислювальної техніки; математичне моделювання дозволяє зробити кількісну оцінку досліджуваних процесів і явищ.

Математичне моделювання дозволяє з великою часткою вірогідності, використовуючи накопичені дані, прогнозувати можливий розвиток тих чи інших процесів і ситуацій в екологічних системах.

Однак, використовуючи математичні прийоми, еколог повинен пам’ятати, що в зв’язку з наявністю у складних екологічних систем великого числа ступенів свободи, а також параметрів, що залежать від часу, до цих систем не можуть застосовуватися класичні, жорстко детерміновані алгоритми управління і прогнозування. Іншими словами, математичний розрахунок в екології може і повинен орієнтувати при вирішенні практичних питань, але не може і не повинен передбачати конкретні зокрема.

Однак розвиток кількісних методів дослідження, що перетворюють екологію в точну науку, є потребою часу.

Посилання на основну публікацію