Очищення газів від діоксиду сірки

До останнього часу для уловлювання діоксиду сірки застосовували єдиний метод – споруда високих димових труб. Такий спосіб дозволяє знизити концентрацію діоксиду сірки в приземному шарі на території підприємств. Крім того, внаслідок окислення діоксиду сірки до триоксиду з наступним розчиненням у воді, взаємодії з аміаком, що знаходиться в атмосфері, відбувається самоочищення атмосфери від діоксиду сірки. Тривалість його існування в атмосфері 5-120 ч. […]

Однак через високу рухливості атмосфери шкідливі речовини можуть переноситися на значні відстані, випадати з опадами на грунт. Тому все ширше застосовують різні методи очищення газів, що відходять від діоксиду сірки. Застосовувані та апробовані в промислових умовах методи можна розділити на три основні групи: методи нейтралізації діоксиду сірки, каталітичні методи окислення діоксиду сірки, адсорбційні методи. […]

Методи нейтралізації діоксиду сірки. Ці методи засновані па поглинанні діоксиду сірки з газів розчинами або суспензіями різних реагентів. […]

Для очищення димових газів від діоксиду сірки застосовують вапняний метод, а також аміачний і магнезитовий методи. […]

Вапняний метод. Полягає у взаємодії діоксиду сірки з вапняком або вапном. […]

У СРСР за цим методом працює кілька установок. Його переваги – невеликі капітальні витрати, можливість використання технологічного обладнання з некіслотоупорних матеріалів, простота і надійність його роботи, відносно невелика площа, займана установкою. Недолік-освіту шламу, що містить сульфіт і сульфат кальцію, які погано розчиняються у воді, непрореагировавшего вапно або вапняк і пил, уловлену з газів, цей шлам не використовують і скидають у відвал. […]

За кордоном розроблена технологія, що дозволяє отримувати з шламу вологий гіпс, який після відповідної підготовки відповідає вимогам будівельної промисловості. […]

Ступінь очищення газу цим методом досягає 98% • Схема очищення газів від діоксиду сірки вапняним методом представлена ​​на рис. 17. […]

Содовий метод. По хімізму близький до вапняного; заснований на поглинанні діоксиду сірки розчином з оди, з утворенням бікарбонату і сульфіту натрію. Схема очищення газу від діоксиду сірки содовим методом представлена ​​на рис. 18. […]

Аміачні методи. Засновані на його взаємодії з водними розчинами сульфіту амонію.

Посилання на основну публікацію