Нормування водоспоживання на підприємствах

Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість належить до водоємних галузей народного господарства і поступається за водоспоживанню лише енергетиці, металургії, хімічній промисловості п комунальному господарству. Більшу частину води використовують для охолодження і конденсації продуктових потоків. У значній частині технологічних процесів воду споживають як розчинник або реагент, вводять у вигляді пари. Вода, пройшовши той чи інший виробничий цикл, зазнає різні зміни або безповоротно втрачається. Утворені стічні води містять розчинні і нерозчинні органічні та неорганічні речовини, включаючи токсичні. […]

Кількість стічних вод визначають залежно від потужності підприємства по укрупнених нормах водопотреблепня та водовідведення. Норма водоспоживання – доцільне кількість води, необхідну для виробничого процесу п встановлене на підставі науково обгрунтованого розрахунку або передового досвіду. Норма водовідведення – кількість стічних вод, що відводяться від промислового підприємства у водойму, при доцільною нормою водоспоживання. […]

Промислові стічні води поділяють на забруднені, безпосередньо контактували з хімічними речовинами, і на умовно чисті, застосовувані в основному для цілей охолодження або нагрівання в теплообмінної апаратурі. […]

Чітка класифікація промислових стоків утруднена через різноманітність забруднень в них. На хімічних підприємствах стоки навіть однакових цехів нерідко відрізняються за складом. Відповідно до однієї з класифікацій виділяють дві основні групи стічних вод: містять органічні речовини; містять неорганічні домішки. […]

До першої групи належать стічні води нафтопереробних і нафтохімічних заводів, підприємств органічного синтезу та синтетичного каучуку, коксохімічних, газосланцевих та ін. Вони містять нафту і нафтопродукти, нафтенові кислоти, вуглеводні, спирти, альдегіди, кетони, поверхнево-активні речовини, феноли, смоли, аміак, меркаптани, сірководень та ін. […]

До другої групи належать стічні води содових, сірчанокислотних, азотнотукових заводів, збагачувальних фабрик свинцевих, цинкових, нікелевих руд, шахт і рудників, катали-заторних фабрик та ін. Вони містять кислоти, луги, солі, сірчисті з’єднання, вульгарний важких металів, зважені мінеральні речовини та ін. […]

Для нафтопереробної, нафтохімічної та хімічної промисловості характерні стічні води обох груп. […]

Нафта н нафтопродукти відносяться до числа найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин природних вод. Крім вуглеводнів в них знаходяться кисень-, сіро- і азотовмісні сполуки. Малосірчисті нафти містять до 0,5% сірки, високосірчисті – понад 2%. Вміст азоту і кисню коливається від десятих часток до 1,2-1,8%. У нафтах виявлено понад 20 різних елементів (V, №, Са, Л, Ре, А1, Б), № та ін.). […]

Поступила у воду нафта утворює шар спочатку на поверхні, при цьому легкі вуглеводні починають випаровуватися. […]

Така класифікація дозволяє запропонувати для кожної групи певні методи очищення стічних вод.

Посилання на основну публікацію