Ноосфера — доповідь

Поява на Землі людини привело до того, що біосфера починає перетворюватися. Поверхня земної кулі піддається активному втручанню і перебудови в інтересах людини. Інтенсивність перетворень збільшується в міру розвитку людського суспільства, освоєння нових джерел енергії, зростання наукового знання.

Цю стадію в еволюції біосфери В. І. Вернадський назвав ноосферою, сферою розуму.

Це вища стадія розвитку біосфери, пов’язана з виникненням і становленням в ній цивілізованого суспільства, з періодом, коли розумна діяльність людини стає головним, визначальним фактором розвитку.

Однак сучасний стан людського суспільства і відношення до природи змушує задуматися про можливість переходу біосфери на цю стадію розвитку в доступному для огляду майбутньому.

Посилання на основну публікацію