Наслідки підвищення температури для планети

Кліматологи попереджають, що при незмінності впливу людства на екосистеми, до 2100 року середня температура повітря може підвищитися на 4-4,8°С, це викличе незворотні наслідки для навколишнього середовища.

Природні катаклізми

Уже зараз ми спостерігаємо зміщення кліматичних поясів і більш різке регіональне зміна погоди. Сильні зимові морози змінюються значним підвищенням температури і відлигами, аномальні спекотні посушливі дні змінюються проливними дощами і різким зниженням температури. З цієї причини в останні роки зросла кількість повеней і засух. Характеристика причин появи природних катастроф вказує на тісний зв’язок між глобальним підвищенням температури і виникненням стихійних лих.

Поява територій, непридатних для життя

Зміна клімату призводить до того, що поступово змінюються умови проживання в деяких регіонах планети: річки і озера пересихають, океани завойовують прибережні температури. Це призводить до того, що проживання в ряді територій стає все складніше. Розрахунки кліматологів показують, що при незмінному рівні викиду парникових газів і підвищення температури ближче до 2070 року проживання в країнах Перської затоки стане неможливим, оскільки температура повітря може підвищитися до 75-77°С.

Брак питної води, голод

Підвищення температури призводить до зростання кількості посух, що особливо згубно для регіонів, в яких і так спостерігаються проблеми з наявністю чистої питної води. На думку експертів ООН підвищення порушення кліматичного балансу призведе до зниження врожайності деяких культур. Особливо гостро ця проблема стане для слаборозвинених країн Африки, Латинської Америки та Азії через їх густонаселених. Ці причини потепління клімату можуть стати причиною національних конфліктів.

Зменшення біологічного різноманіття

Якщо темпи потепління клімату не зменшаться, це призведе до зміни ареола проживання багатьох тварин і рослин і зменшення їх чисельності. Згідно з прогнозами вчених під загрозою зникнення перебувають близько 30-40% видів рослин і тварин. Швидкі темпи зміни кліматичних умов призводять до того, що живі організми не встигають пристосуватися до цих змін.

Боротьба зі зміною клімату

Починаючи з 1970-х років, вчені всього світу почали роботу над пошуком способів, як вирішити проблему зміни клімату. Багато розвинених країн всерйоз замислюються над проблемами, пов’язаними з глобальним потеплінням. Про це свідчить ряд нормативних документів, прийнятих цими країнами. З 1992 року діє Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, яка на сьогоднішній день підписано 197 країнами світу. Мета даної програми полягає в зменшенні антропогенного впливу на екосистеми. У 1995 коду був підписаний Кіотський протокол, який ратифікували 192 країни. Його мета – зниження рівня викидів парникових газів. Перспективи реалізації даних програм пов’язані не тільки зі скороченням викидів, але і з пошуком способів використання вуглекислого газу. Вчені деяких країн працюють над тим, щоб використовувати для виробництва алмазів або використання зібраних викидів для вироблення безпечної енергії.

Прогноз вчених невтішний, за умови, що антропогенний вплив на навколишнє середовище не буде зменшено. Спосіб боротьби зі змінами клімату повинен мати комплексний характер. На думку багатьох вчених існує суперечність між економічним зростанням і скороченням негативного впливу на екосистеми. Однак досвід багатьох міст демонструє, що можливо зменшити вплив на навколишнє середовище за умови постійного економічного зростання.

Посилання на основну публікацію