Людина в умовах надлишку та нестачі хімічних елементів

Природне середовище територій деяких географічних регіонів має своєрідний хімічний склад ґрунтового покриву, який визначає неоднорідність хімічного елементного складу всіх компонентів її біосфери:

 • води;
 • флори;
 • фауни.

Такі території називаються біогеохімічними провінціями.

Надлишок або нестача необхідних організму людини хімічних елементів у питній воді і продуктах харчування, вироблених на таких територіях, можуть стати причиною розвитку цілого ряду патологічних станів.

Захворювання, які виникають в результаті того, що в навколишньому середовищі (грунті, воді, повітрі, рослинної і тваринної їжі) має місце надлишок або нестача мікроелементів, носять назву ендемічних.

Біологічні мікроелементні ендемії – це хвороби, постійно існуючі на обмеженій території і пов’язані з її кліматично особливостями, в тому числі біогеохімічними і техногенними факторами.

Наука налічує близько 27 з 92 хімічних елементів, які є необхідними для деяких форм життя. Це:

 • С, Н, О, N, Ca, S, P, R, Na, Cl, Mg, які називаються макроелементи;
 • 16 елементів, які відносяться до мікроелементів: Fe, I, Cu, Zn, Mn, Co, Ni, Mo , Se, Cr, F, Sn, Si, As, V, B.

Мікроелементами прийнято вважати ті хімічні елементи, які містяться в тканинах і рідинах організму в дуже малих концентраціях (10-3-10-12%).

Прояви патології у людини пов’язані з концентрацією мікроелементів у зовнішньому середовищі, різноманітні. Тобто захворювання і синдроми, в етіології яких головну роль грає недолік або надлишок в організмі людини мікроелементів або їх дисбаланс, у тому числі аномальні співвідношення мікро- та макроелементів.

Природні, ендогенні мікроелементози викликають:

 • вроджені вади розвитку;
 • спадкові хвороби.

Мікроелементози батьків, частіше матері, як правило, викликають у дітей вади розвитку.

Так, наприклад, дефіцит цинку під час вагітності викликає у потомства в 13-83% випадків вроджені аномалії у вигляді:

 • гідроцефалії;
 • мікро- та анофтальмії;
 • розщеплення неба;
 • викривлення хребта;
 • утворення гриж;
 • вад серця.

Недолік у матерів, таких мікроелементів, як Cu, Mn, Fe, I, Se може стати причиною східних вад розвитку. Прикладом впливу аномальної біогеохімічної ситуації на плід є існування зон поширення зоба і кретинізму.

Профілактичні заходи, спрямовані на корекцію вмісту мікроелементів у раціоні населення, як правило, дають позитивні результати.

Відомі два мікроелементози природного походження, які є причиною ендемічних розладів.

Це:

 • фтор, надлишкове надходження якого в організмі призводить до флюорозу, а недолік – до карієзу;
 • йод, недолік якого сприяє виникненню і поширенню ендемічного зобу.

У літературі є розрізнені вказівки на роль інших мікроелементів в патології людини:

 • надлишок молібдену пов’язують з подагрою;
 • ванадію – з поширенням карієза;
 • стронцію – з хворобою Кашина-Бека;
 • селенодефіціт пов’язують зі хворобою Кешана.
Посилання на основну публікацію