1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Екологія
  3. Людина і екологічна безпека

Людина і екологічна безпека

Екологічна безпека – це комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс на Землі, система запобігання екологічних – природних і техногенних – катастроф та усунення їх наслідків, збереження здоров’я населення. Безпека є найважливішою потребою людини поряд з його фізіологічними, соціальними та духовними потребами. Система екологічної безпеки включає сукупність законодавчих, технічних, медичних і біологічних заходів, спрямованих на підтримку рівноваги між біосферою і антропогенними навантаженнями. Суб’єктами екологічної безпеки є: особистість, суспільство, держава, міжнародне співтовариство. Об’єктами екологічної безпеки виступають життєво важливі інтереси суб’єктів безпеки: екологічні права, матеріальні та екологічні потреби особистості, природні ресурси і природне середовище як матеріальна основа суспільного розвитку.

В якості одиниць виміру екологічної безпеки вчені запропонували використовувати показники, що характеризують стан здоров’я населення та якості навколишнього середовища. Інтегральними показниками здоров’я населення є тривалість життя, рівень смертності, загальні втрати через хворобу. Смертність в Росії останні 15 років в 2 рази перевищує народжуваність. Наприклад, у 2005 році в РФ народилося 980 200 чоловік, а померло – 1551700 чоловік; в Республіці Татарстан в 2005 році народилося 24474 осіб, померло – 34 833 осіб. Сумарний коефіцієнт народжуваності (середня кількість дітей, народжених жінкою в дітородному періоді) становить 1,39, тоді як гранично критичним значенням для запобігання депопуляції (вимирання населення) у світовій практиці вважається коефіцієнт 2,14 – 2,15. Середня тривалість життя в Росії становить 67 років, причому довгий час зберігається великий розрив між тривалістю життя чоловіків – 59 років, і жінок – 72 роки. При збереженні цієї тенденції до 2025 року росіян може залишитися 120-108 мільйонів, а до 2050 – 90-75 мільйонів, що призведе до радикальних змін держави і суспільства.

Стан здоров’я населення на 25% визначається станом навколишнього середовища. Ціна сучасного неблагополуччя Росії – щорічна передчасна смерть тисяч росіян (за оцінками експертів – до 350 тисяч щорічно), захворювання раком, бронхіальною астмою, вроджені патології, уповільнене розумовий розвиток та інші еколого-залежні захворювання сотень тисяч людей. Лікарі визнають абсолютно здоровими лише 1% випускників середньої школи. Взаємозв’язок здоров’я населення та якості навколишнього середовища в Європі на урядовому рівні була визнана в 1989 році на першій Конференції міністрів довкілля та охорони здоров’я, які розробили і прийняли Європейську хартію навколишнього середовища і здоров’я. Держави-учасниці Європейського Союзу прийняли національні плани дій в галузі навколишнього середовища і здоров’я населення. У Посланні Президента В.Путіна Федеральним зборам РФ (10.05006г.) Одним з найбільш головних питань був названий питання якості життя населення та екологічної безпеки. У цьому ж році в Росії були прийняті пріоритетні національні проекти – демографія, охорона здоров’я, освіта, сільське господарство, і кожен з них напряму залежить від якості навколишнього середовища. Таким чином, першочергове завдання, що стоїть перед урядом Росії – це відродження морального і дбайливого ставлення до природи, поліпшення екологічної ситуації, запобігання локальних і регіональних екологічних криз, техногенних катастроф на величезних територіях, що становлять восьму частину суші.

ПОДІЛИТИСЯ: