Кругообіг води в природі — доповідь

Вода – необхідна речовина в складі будь-яких живих організмів. Так само як і біогенні елементи, вода в біосфері перебуває в процесі постійної циркуляції. Кругообіг води відбувається за такою схемою.

Волога, що випарувалася з поверхні Світового океану, переноситься на сушу, де випадає у вигляді опадів, які знову повертаються в океан у вигляді поверхневого і підземного стоку.

Кругообіг води відбувається і по більш простою схемою: випаровування вологи з поверхні океану – конденсація водяної пари – випадання опадів на цю ж водну поверхню океану.

На основі геологічного кругообігу води з появою на Землі живої речовини з’явився біотичний кругообіг.

Велике значення в біотичному кругообігу води мають процеси транспірації. З вологою рослини споживають з грунту мінеральні та органічні речовини, процес транспірації регулює температуру рослин, оберігаючи їх від перегріву.

Посилання на основну публікацію