Кругообіг сірки в природі

Вміст сірки в живих організмах незначно, але вона входить до складу білка і тим самим грає істотну роль в протіканні біохімічних процесів.

Основна частина сірки зафіксована в літосфері у вигляді різних сполук. Джерелом сірки в геологічному минулому служили продукти виверження вулканів, що містять SO2 і H2S. Рослини засвоюють розчин сульфатів у воді, і, таким чином, сірка потрапляє до складу білків.

Тварини отримують сірку, що входить до складу готових органічних сполук, з їжею. У наземних екосистемах сірка повертається в ґрунт при відмирання рослин, захоплюється мікроорганізмами, які відновлюють її до H2S.

Інші організми і вплив кисню призводять до окислення цих продуктів. Кругообіг сірки також знаходиться під впливом антропогенної діяльності. В органічному паливі завжди, хоча і в малих кількостях, міститься сірка, при спалюванні якого вона переходить в діоксид сірки – токсична для живих організмів речовина.

Діоксид сірки може пригнічувати процес фотосинтезу, а при взаємодії з водою атмосфери, утворювати сірчистийкислоту, збільшуючи кислотність опадів.

Посилання на основну публікацію