Кругообіг кисню в природі

Кисень є побічним продуктом фотосинтезу.

Швидкість обороту кисню (через процес фотосинтезу) становить близько 2000 років. Основний постачальник кисню на Землі – зелені рослини.

Головний споживач кисню – тварини, грунтові організми і рослини, які використовують його в процесі дихання. Інтенсивне спалювання органічного палива призводить до втручання людини в процес кругообігу кисню.

Слід зауважити, що в багатьох державах світу кисню витрачається більше, ніж виділяється при фотосинтезі в відповідних регіонах.

Це свідчить про локальне порушення балансу кисню в атмосфері на цих територіях, що може мати серйозні екологічні наслідки.

Посилання на основну публікацію