Кругообіг фосфору в природі

Фосфор міститься в гірських породах, що утворилися в минулі геологічні епохи. У біогеохімічний кругообіг він може потрапити в разі підйому цих порід з глибини земної кори на поверхню суші, в зону вивітрювання. Ерозійними процесами він виноситься в море у вигляді широко відомого мінералу – апатитів.

Загальний круговорот фосфору можна розділити на дві частини – водну і наземну. У водних екосистемах він засвоюється фітопланктоном і передається по трофічному ланцюгу аж до консументів третього порядку – морських птахів. Їх екскременти (гуано) знову потрапляють в море і вступають в кругообіг, або накопичуються на березі і змиваються в море. З відмираючих морських тварин, фосфор знову потрапляє в море і в круговорот, але частина скелетів риб досягає великих глибин і укладений в них фосфор знову потрапляє в осадові породи.

У наземних екосистемах фосфор витягають рослини з грунтів, і далі він поширюється по трофічної мережі. Повертається в грунт після відмирання тварин і рослин. Втрачається фосфор з грунтів в результаті їх водної ерозії. Підвищений вміст фосфору на водних шляхах його перенесення викликає бурхливе збільшення біомаси водоростей, цвітіння водойм і їх евтрофікацію. Більша ж частина фосфору несеться в море і там втрачається безповоротно. Остання обставина може призвести до виснаження запасів фосфоровмісних руд (фосфоритів, апатитів).

Найважливішою формою впливу людини на кругообіг фосфору є виробництво і використання фосфорних добрив і детергентів (синтетичних миючих засобів). Надлишок фосфорних добрив вимивається в водойми і виключається з кругообігу.

Посилання на основну публікацію