Класифікація факторів природного середовища

Існування живих організмів на Землі представлено сукупністю безлічі об’єктів і явищ, що становлять їх середовище проживання. Таким чином, під середовищем проживання слід розуміти навколишнє організм частина природи, що знаходиться з ним у взаємодії. Виходячи з цього в екології виділяють наземно-повітряну, грунтову, водну і організмовому середовища проживання.

Що стосується факторів навколишнього середовища або екологічних факторів, то під ними слід розуміти окремі елементи навколишнього середовища, які здійснюють прямий вплив на різні сфери життєдіяльності організмів. В екології саме завдяки екологічних факторів оцінюється вплив середовища на живі організми.

Варто також відзначити, що дія екологічних факторів не завжди може бути тільки прямим, а проявлятися через ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків:

  • наявність кормової бази → найкраща виживання;
  • швидке зростання → хороший улов.

Класифікація факторів навколишнього середовища

Екологічні фактори відповідно до класифікації, що отримала найбільше поширення, на три основні групи:

  • абіотичні (до абіотичних факторів – факторів неживої природи відносять температуру навколишнього середовища, її газовий склад, вологість, щільність атмосферного повітря, солоність води і т.д.);
  • біотичні (біотичні або фактори живої природи включають в себе різні форми відносин між живими організмами (паразитизм, комменсализм, конкуренція і т.д.), а також фактори забезпеченості їжею.);
  • антропогенні (Фактори людської діяльності в екології прийнято називати антропогенними факторами. Вони можуть мати фізичну (шум, вібрація, електромагнітні випромінювання і т.д.), хімічну (СПАР, нафтопродукти і т.д.) і біологічну природу (ГМО тощо .)).

Існує і інша класифікація екологічних факторів, заснована на ефекті, викликаному їх впливом. Виходячи з цього виділяють групу:

  • енергетичних факторів (дія енергетичних факторів направлено на процеси метаболізму в організмі, змінюючи їх енергетичний стан. До таких факторів відносять температуру, міжвидові взаємовідносини, забезпеченість їжею і т.д.);
  • сигнальних факторів (В діяльність сигнальних факторів закладена інформація про зміни, що відбуваються з енергетичними характеристиками навколишнього природного середовища. До них відносять зміну дня і ночі, тривалість світлового дня і т.д.).

Однак було відзначено, що деякі фактори можуть мати як сигнальним, так і енергетичним впливом на живі організми. Прикладом того може служити сонячне світло, який з одного боку визначає біологічну продуктивність екосистем, будучи енергетичним фактором, а з іншого боку бере участь в процесі синхронізації біологічних ритмів з добовими і сезонними змінами гідрометеорологічних характеристик, що пов’язано з сигнальним впливом.

Виходячи з цього дана класифікація екологічних факторів є не зовсім вдалою.

Класифікація екологічних факторів за А.С.Мончадським

Вченим А.С.Мончадським було запропоновано розділяти всі фактори навколишнього середовища на:

  • первинні періодичні;
  • вторинні періодичні;
  • неперіодичні.

До первинних періодичним факторам він пропонував відносити астрономічні фактори, до яких відносяться зміна дня і ночі, зміна сезонів і т.д. Наслідком зміни даних факторів є вторинні періодичні чинники (наприклад, випадання опадів, прозорість води і т.д.).

Таким чином, які б не була класифікація екологічних факторів, вони завжди будуть по-різному впливати на що потрапляють на їхню вплив живі організми.

Посилання на основну публікацію