1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Екологія
  3. Глобальні екологічні проблеми — приклади

Глобальні екологічні проблеми — приклади

Нижче будуть наведені приклади найбільш вагомих екологічних проблем, які можуть привести до серйозних наслідків світового масштабу. Глобальні екологічні проблеми в сучасному світі тісно пов’язані з господарською та виробничою діяльністю людини, внаслідок чого, носять антропогенний характер. Прикладом може служити будь-яке забруднення атмосфери, в результаті викидів від фабрик, заводів, автотранспорту, а так само забруднення гідросфери скидами, що перевищують гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин і утворенням великої кількості твердих побутових відходів, як в процесі життєдіяльності людини, так і в процесі виробничої , сільськогосподарської та іншої діяльності. Але не всі проблеми екології мають антропогенний характер. Наприклад, безліч різних шкідливих речовин, в тому числі сажи і попелу, може потрапити в повітря при виверженні вулканів.

Ситуація «тепличного» або, як його частіше називають «парникового ефекту», носить самий, що ні наїстися великомасштабний характер. Під цим ефектом розуміється зміна теплового балансу на планеті і її загальне потепління. Винуватцями є так звані парникові гази, головний з них – двоокис вуглецю. Результатом повсюдного потепління буде танення вічних льодовиків і снігів, а це в свою чергу призведе до підвищення рівня світового океану.

Наступний приклад – це випадання кислих опадів. Двоокис сірки – головний винуватець появи такого явища. Область їх негативного впливу широка. Під «роздачу» потрапляють багато екосистеми, але найбільш чутливі до них рослини. Результатом може бути навіть масова загибель фітоценозів.

Дефіцит прісної води – підходить більше для регіонального рівня. Тут дуже навіть не кількість, а якість. З якістю прісних вод останнім часом існують серйозні труднощі, завдяки комунальному, сільському господарству і промисловості.

Нераціональне використання лісових ресурсів, а так само їх безжальна вирубка і знищення, є серйозною екологічною проблемою глобального характеру. Ліси поглинають вуглекислий газ, який є парниковим газом, і виділяють кисень. Наприклад, 1 тонна рослинності, вивільняє приблизно 1,1-1,3 тонни кисню в атмосферу. Знищення лісових масивів, призведе до прискореного результату парникового ефекту і всіх пов’язаних з ним наслідків.

Руйнування озонового шару землі в першу чергу пов’язують з використанням фреонів. Ці гази застосовуються в різних балончиках і холодильних установках. У верхніх шарах атмосфери спостерігається тенденція зниження озону. Прикладом може служити озонова діра над Антарктидою, розміри, якої збільшуються і вже давно вийшли за межі материка.

Технічний прогрес не стоїть на місці, виробничі процеси удосконалюються, техніка модернізується, розвиток нових технологій в самих різних галузях йде повним ходом, але яка мізерна їх частина спрямована на захист навколишнього природного середовища, на зниження забруднювачів, що надходять в природу і руйнують біогеоценози, на розробку безвідходних видів виробництв. Напевно, настав той час, коли варто озирнутися назад, при цьому зрозумівши, що чекає попереду. Всі приклади, лише мала частина проблем екології, які існують в даний час і можуть виникнути в майбутньому. Насправді ж приклади екологічних проблем, зустрічаються на кожному кроці.

ПОДІЛИТИСЯ: