Гігієна і здоров’я людини

Гігієна – наука про здоровий спосіб життя. Інтенсивно почала розвиватися більш 100 років тому завдяки роботам Л. Пастера, Р. Коха, І.І.Мечникова та ін.

Гігієністи першими побачили зв’язок між середовищем і здоров’ям людини, і за останні десятиліття ця наука отримала потужний розвиток, заклавши основи сучасної науки про охорону навколишнього середовища. Однак у гігієни як галузі медичної науки є і свої специфічні завдання.

Гігієна вивчає вплив різноманітних факторів середовища на здоров’я людини, його працездатність і тривалість життя. До них відносяться природні фактори, побутові умови та суспільно-виробничі відносини.

В її основні завдання входить розробка наукових основ санітарного нагляду, обгрунтування санітарних заходів щодо оздоровлення населених пунктів і місць відпочинку, охорона здоров’я дітей і підлітків, розробка санітарного законодавства, санітарна експертиза якості харчових продуктів і предметів побутового вжитку.

Найважливіше завдання цієї науки – розробка гігієнічних нормативів для повітря населених місць і промислових підприємств, води, продуктів харчування і матеріалів для одягу та взуття людини з метою збереження його здоров’я і запобігання захворюванням.

Головним стратегічним напрямком в науково-практичній діяльності гігієністів є наукове обгрунтування того екологічного оптимуму, якому повинна відповідати середовище проживання людини.

Цей оптимум повинен забезпечити людині нормальне більш розвинутою, гарне здоров’я, високу працездатність і довголіття.

Від того, наскільки вірний цей «оптимум» в конкретному районі, місті і навіть регіоні, залежить дуже багато чого, і перш за все надійність і правильність прийнятих рішень.

Звичайно, завдання охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування значно ширше завдань гігієнічної науки, але служать вони однією поділи – поліпшення середовища проживання людини, а отже, його здоров’я і благополуччя.

Здоров’я і благополуччя людини залежать від вирішення безлічі проблем, в тому числі і зазначених в цьому розділі – перенаселення Землі в цілому і окремих регіонів, погіршення середовища життя міст і сільської місцевості, а звідси – погіршення здоров’я людей, виникнення «психологічної втоми» і т. п.

Посилання на основну публікацію