Форми міжвидових відносин в сінекологіческіх системах

Живі організми поселяються один з одним не випадково, а утворюють певні співтовариства, пристосовані до спільного замешкання. Серед великої різноманітності біотичних взаємозв’язків виділяють певні форми відносин, що мають багато спільного у організмів різних систематичних груп.
По напрямку дії на організм всі форми міжвидових відносин можна розділити на: взаємно-корисні, корисно-нейтральні, нейтральні, корисно-шкідливі і взаємно-шкідливі.
Якщо позначити позитивні результати відносин для організму знаком «+», негативні результати – знаком «-», а відсутність результатів – «0», то зустрічаються в природі типи взаємин між живими організмами можна представити у вигляді рис. 21.
Ця схематична класифікація дає загальне уявлення про різноманітність біотичних відносин. Розглянемо характерні особливості відносин різних форм.

Посилання на основну публікацію