1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Екологія
  3. Фактори середовища проживання — доповідь

Фактори середовища проживання — доповідь

Окремими факторами оцінюється вплив середовища на організми. Якесь умова середовища або елемент, що викликає у організмів пристосувальних реакцій і адаптацію може вважатися екологічним фактором. Існують граничні значення пристосованості, де організми вже не можуть адаптуватися. Перевищення цих значень веде за собою летальний результат.

Класифікуючи фактори можна виділити 3 основні групи:

  • Абіотичні. До них відносяться гідрологічні, орографічні (геоморфологічні), едафіческіе, атмосферні, кліматичні чинники. Тобто, простими словами, фактори неживої природи.
  • Біотичні. Вплив одних організмів на інші, одних спільнот на інші, одного організму на співтовариство або спільноти на один організм. Прояв біотичних факторів може бути фітогенні (рослини), зоогенние (тварини), а так само з боку грибів і мікроорганізмів. Тобто, це фактори живої природи.
  • Антропогенні. Сюди відносяться фактори впливу людської діяльності. Поділяються на прямі і непрямі. Прямий вплив, наприклад браконьєрство, промисел, а так само інше винищення. Непряме – вплив на звичні місця проживання, наприклад, вирубка лісу, будівництво греблі, висушування водойми та інше знищення середовища проживання.

Існує класифікація за періодичністю і типу дії. Фактори періодичної дії: припливи і відливи, зміна сезону року, часу доби.

Невизначена періодичність. Сюди відносяться погодні явища, які повторюються через різні проміжки часу. Це можуть бути повені, землетруси, урагани, виверження вулканів, цунамі і т.п., які так чи інакше впливають на прожиття.

Фактори спрямованого типу – діють, як правило, в одному напрямку. Наприклад, зміна клімату (потепління, похолодання), наступ пустель, заростання водойм, ерозія грунту і заболочування територій.

Фактори невизначеного дії – будь-які антропогенний вплив на організми і співтовариства, які несуть в собі небезпеку.

Найкраще організми адаптувалися і адаптуються до чітких змін, які відбуваються з однієї і тієї ж періодичністю. Адаптація в таких випадках часто буває спадковою. При зміщенні звичного середовища проживання організми спочатку мають стару адаптацію, працює механізм так званих «біологічного годинника». Типовий приклад – зміна часових поясів.

Труднощі викликають нерегулярні фактори проживання, до них організми не можуть пристосуватися. Але деякі організми мають здатність передчувати (землетрус, повінь, виверження вулкана), що дозволяє пом’якшити наслідки або повністю уникнути їх.

Повністю неможливим стає пристосування до антропогенних факторів. З ними організми в процесі еволюції не стикалися. До них відносяться всі шкідливі речовини.

Особливе занепокоєння викликає глобальну зміну клімату на планеті, в результаті так званого «парникового або тепличного ефекту», а так само зміни в водних системах (зміна русел річок, будівництво гребель, надмірний забір води для зрошення полів). Яскравим прикладом може служити висушування Аральського моря – це знищення звичного середовища проживання.

Одним з переваг вважається преадаптація. Наприклад, деякі рослини можуть проявляти стійкість до різних забруднюючих речовин, завдяки тим механізмам, які забезпечують рослині посухостійкість: ущільнення покривних тканин, освіту воскового нальоту. Таким чином, рослина забезпечує себе захист не тільки від посухи, але і від проникнення в тканини забруднювачів, саме робить оптимальне середовище проживання.

Дану інформацію враховують при підборі асортименту видів рослин для озеленення міст, вирощування в районах з важкої промислової навантаженням, створення санітарно-захисних зон поблизу підприємств, фабрик і заводів, де найбільш несприятлива і агресивне середовище проживання.

Вона актуальна для фахівців займаються міським озелененням, агрономів, інженерів-екологів. Втім, за останній час, число молодих фахівців скоротилася. Однією з причин вважається сучасна система навчання, яка виявляється складною для багатьох студентів. Науково-консультаційний центр студентських досліджень «Диплом на дивані» надає допомогу в написанні курсових, контрольних, дипломних робіт, рефератів, доповідей і звітів по практиці. Фахівці допоможуть з виконанням робіт на будь-якому етапі навчання, при цьому гарантуючи високу якість і швидкі терміни виконання.

ПОДІЛИТИСЯ: