Екосистема — коротко

Основний об’єкт екології – це екологічна система, або екосистема – просторово визначена сукупність живих організмів і середовища їх проживання, об’єднаних матеріально-енергетичними та інформаційними взаємодіями.

Термін «екосистема» введений в екологію англійським ботаніком А. Тенслі (1935).

Поняття екосистеми не обмежується якимись ознаками рангу, розміру, складності або походження, тому воно відноситься як до відносно простим штучним (акваріум, теплиця, пшеничне поле, жило космічний корабель), так і до складних природним комплексам організмів і середовища їх проживання (озеро , ліс, океан).

Екосистема планети Земля

Терміни «екологічна система» і «біогеоценоз» не є синонімами. Екосистема – це будь-яка сукупність організмів і середовища їх проживання, в тому числі, наприклад, горщик з квіткою, мурашник, акваріум, болото, пілотований космічний корабель.

У перерахованих систем відсутня ряд ознак з визначення В.Н.Сукачева, і в першу чергу елемент «гео» – Земля. Таким чином, поняття «екосистема» ширше і повністю охоплює поняття «біогеоценоз» або «біогеоценоз» – окремий випадок «екосистеми».

Розрізняють водні та наземні екосистеми. Біоми – найбільші наземні екосистеми, що відповідають основним кліматичним зонам Землі (пустельні, трав’янисті і лісові); водні екосистеми – основні екосистеми, що існують у водному сфері (гідросфері).

Посилання на основну публікацію