1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Екологія
  3. Екологічні проблеми забруднення атмосфери, повітря

Екологічні проблеми забруднення атмосфери, повітря

Люди чинять негативний вплив на атмосферу різними способами вже давно. В результаті відбувається зміна хімічного складу, радіоактивного, теплового та електромагнітного фону. Атмосфера була однією з перших систем, щодо якої стали вживатися заходи щодо захисту від забруднень. Наприклад, Лондон був одним з перших великих міст, в якому ввели обмеження щодо використання в якості палива вугілля.

Атмосфера – це система, яка відіграє найважливішу роль в багатьох природних процесах, таких як формування клімату на планеті, склад хімічних компонентів океанів і морів. Проникнення на поверхню землі сонячної радіації і затримка тепла в земному просторі, безпосередньо залежить від газового складу атмосфери. Важливою властивістю є здатність до саморегулювання, самоочищення. Вона перемішується і переміщається на величезні відстані, тим самим змінюючи свій склад у незначній мірі. Це великий плюс, адже при попаданні забруднюючих речовин згубна концентрація відразу ж розсіюється, поступово змішуючись і переміщаючись, але в той же час це і недолік, так як будь-яке локальне забруднення може перетворитися в глобальне.

Людство в результаті своєї життєдіяльності значно впливає на хімічний склад атмосфери, змінюючи тим самим концентрацію різних речовин, але тільки тих речовин, які не є основними. Якраз таки, навпаки, на основні елементи атмосфери, а саме азот і кисень, люди істотного впливу не роблять. Це, перш за все, пов’язано з їх високою концентрацією. Чого не скажеш про концентрацію вуглекислого газу, частка якого в складі атмосфери мізерна. Але саме зміст вуглекислого газу, а точніше його постійне збільшення, може привести до серйозних глобальних проблем.

Двоокис вуглецю займає лідируючу позицію за обсягами викидів в атмосферу. Ця речовина накопичується в атмосфері і вважається довготривалим.
Сірчистий ангідрид, поряд з великими обсягами викидів, відрізняється високою стійкістю і агресивністю. Його з’єднання з водою викликають серйозні проблеми, пов’язані з роздратуванням і навіть пошкодженням дихальних шляхів у тварин і людей. Вкрай чутливі до сірчистого газу рослини. Вони можуть загинути, як від контакту з самим газом, так і від кислих опадів. Його не даремно називають першим світовим забруднювачем. До інших сполук такого типу можна віднести сірководень – безбарвний газ, якому властивий запах тухлих яєць. Перші ознаки отруєння цією речовиною – це втрата нюху. Великі дози можуть викликати параліч дихання і смерть. Комори цього газу в природі – це водойми, стічні води, мінеральні джерела.

Основні речовини (забруднювачі), які викликають глобальні екологічні проблеми – це вуглеводні, оксиди азоту, фтор, хлор, бензопірен, оксиди азоту, метан, діоксиди сірки, діоксид вуглецю. Особливо шкідливі проблеми, створювані ними, це парниковий ефект і руйнування озонового шару землі.

Парниковий ефект – це підвищення глобальної температури на планеті через зміни теплового балансу, якому супроводжують парникові гази. Двоокис вуглецю – найбільш поширений парниковий газ. За різними оцінками її внесок становить 50-60%. Відомо приблизно близько 30 парникових газів. Найбільш істотними, крім двоокису вуглецю, вважаються метан, оксиди азоту, озон, фреони. Видимі промені, що надходять на землю, проходячи через парникові гази, не змінюються. Трансформація променів в довгохвильові теплові, відбувається при зіткненні з якими або тілами і об’єктами в навколоземному просторі. Догляду цих променів в космічний простір, перешкоджають парникові гази, звідси і підвищення температури. Наслідком глобального потепління може бути збільшення кількості штормів, ураганів, обвалів, селів та інших природних стихійних лих. Крім цього, зміщення кліматичних зон, постійна зміна температурних режимів, підвищення рівня світового океану. Глобальне потепління може завдати такої шкоди людству, що навіть вчені не можуть оцінити всю складність проблеми.

Наступна екологічна проблема забруднення атмосфери пов’язана з емісією в повітря таких газів, як фреони. Чим вони небезпечні? Вважається, що фреони надають руйнівний вплив на озоновий шар. Основна область застосування цих хлорфторуглеродов – це холодильні установки. Хоча і застосовуються заходи щодо фреонів, зокрема зниження їх використання і пошук альтернативи, вони дуже стійкі.

Індустріальні регіони вважаються першими забруднювачами атмосфери. Найбільш істотними забруднювачами є Північна Америка, Східна Азія і Європа. На них припадає більше половини всіх забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу. Решта районів планети, далекі від індустрії, беруть на себе удар, розбавляючи перевищену концентрацію шкідливих речовин в повітрі. У великих містах існує екологічна проблема, пов’язана з підвищеною гранично-допустимої концентрацією шкідливих речовин в повітрі.

Одним з антропогенних чинників забруднення атмосфери є людські війни. Під час війни навантаження на навколишнє природне середовище максимальна, в атмосферу надходить величезна кількість шкідливих речовин. Яскравим прикладом може служити історія Першої світової війни з її глобальними масштабами і тривалістю.

ПОДІЛИТИСЯ: