Екологічні проблеми сучасності

Питання виникнення і впливу проблем екології, стає з кожним днем ​​все більш актуальним може бути застосовано до сучасної екології. Які ж саме проблеми можна занести в список глобальних і в результаті чого вони виникли? До чого вони можуть призвести, якщо будуть розвиватися і далі? І чи можна їм протистояти?

Людство дуже тісно пов’язане з навколишньою його природним середовищем, з живою природою, її різноманітністю. В ході розвитку людського суспільства потреби його незрівнянно росли. Ці потреби завжди задовольняла природа, але, в кінцевому рахунку, вони перейшли в залежність, яка завдає великого удару і залишає за собою страшні наслідки. Однак це лише мала частина бід, оскільки основний удар по навколишньому середовищу завдається бездіяльністю людини, так як ці наслідки ніяк не можна вирішити. Людська діяльність – це основний фактор, що впливає на всі зміни, що відбуваються в природі. Не можна не помітити, що ці зміни настають не в кращу сторону. Так, безсумнівно, свою діяльність “істоти розумні” почали ще багато тисяч років тому, але тоді наскільки б великою вона не була, шкідливий вплив від неї було надзвичайно малим, якщо взагалі можна сказати, що воно було. Всі вироби, інструменти, знаряддя праці і те, що з їх допомогою видобувалося, все це перероблялося в найкоротші терміни, природним шляхом. Наприклад, термін за який поліетиленова плівка повністю перегниє, становить понад сто років. Крім поліетилену існує величезна кількість нових, сучасних матеріалів, в боротьбі з якими природа практично безсила: полівінілхлориди, поліетилени (в тому числі ПНД), поліпропілени, полістироли. Парадокс, але розвиток технічного прогресу багато в чому поліпшило життя людей з одного боку і саме це її погіршує з іншого. Сучасна екологія страждає від цього. На жаль, другу сторону помічати ніхто не хоче. Це характерна риса сучасності.

Власне кажучи, про другу сторону. Сучасність людини залежить від природних ресурсів. Не всі вони життєво необхідні для нас, але є ті, без яких життя просто неможлива: вода, повітря, земля. В результаті видобутку, переробки і використання різних природних ресурсів страждають атмосфера, гідросфера, літосфера. Впливаючи на них своєю діяльністю, людина завдає величезної шкоди не тільки собі, а й іншим живим організмам, що живуть на землі.

Атмосфера – дуже складна система, що складається з газів, води і хімічних елементів. Є однією з найважливіших систем необхідних для існування живих організмів. Відповідає за формування клімату на землі. Багато складові (теплова, водяна, радіаційна) безпосередньо залежать від її складу. Атмосфера землі розсіює сонячну радіацію і утримує тепло в навколоземному просторі. Поряд з гідросферою вона початок піддаватися забрудненню раніше, ніж земна поверхня. Це було причиною більш раннього вживання заходів щодо захисту води та повітря від забруднення. Найбільш небезпечними впливами на атмосферу вважаються ті, які набувають статусу глобальних або є вже такими. Сотні речовин, що не мають відношення до його складу, потрапляють в повітря завдяки людській діяльності (окис та двоокис вуглецю, оксиди сірки і азоту, тверді частинки диму, пил, сірководень, аміак). Глобальною проблемою сучасності є так званий “парниковий ефект”. Це підвищення температури на всій планеті, якому сприяють парникові гази. Лідером серед парникових газів є двоокис вуглецю. Всього ж налічується більше 30 парникових газів. Глобальне потепління на планеті спричинить за собою танення льодів і снігів, і як результат підвищення рівня світового океану. Крім цього тепличний ефект спричинить за собою цілий караван стихійних лих. Збільшення ураганів, штормів, смерчів, цунамі, тайфунів може статися внаслідок зміни клімату на планеті.

Багато бід може виникнути при впливі на атмосферу в світових масштабах. Ще один момент, що стосується атмосфери – озонові діри. Озон поглинає ультрафіолетові промені, довжина хвилі яких, становить 200-320 нм. Дослідження верхніх шарів атмосфери, за останнім часом дало зрозуміти, що вміст озону помітно зменшується. Більш помітно це спостерігається в Антарктиді. На жаль причини появи озонових дір до кінця не вивчені, оскільки період спостереження за ними дуже короткий, для того що б робити конкретні висновки. З антропогенних факторів, що впливають на озоновий шар землі, виділяють фреони. Це гази, що застосовуються в холодильних установках. Вченими різних країн, крім відмови від фреонів, ведуться пошуки альтернативних шляхів захисту озонового шару. До шкідливих атмосферних чинників належить і випадання кислих опадів, вплив яких на тваринний світ, а особливо на рослини і грунт вкрай шкідливо. Вплив всіх цих факторів разом значно впливає на атмосферу землі екологію, що в свою чергу в силу тісного взаємозв’язку призводить до змін у водному складової і літосфері.

Забруднення гідросфери є однією з головних бід сучасності, так як вода – це найважливіша складова життя на землі, без неї не проходить практично жоден процес, вона є головний природний ресурс, який супроводжує тваринний і рослинний світ протягом всієї життєдіяльності. Вода має безліч різних властивостей, проте до цих пір відомо далеко не про всі її властивості. Одним словом значимість її настільки велика, що проблему забруднення водних ресурсів не можна не назвати глобальною проблемою сучасності. Негативний вплив на водне середовище надає сільське господарство, харчова, целюлозно-паперова, гірничодобувна промисловість. Особливо шкідливий вплив робить нафту і нафтопродукти в ході видобутку і перевезення, а так само при аваріях танкерів і разом зі стічними водами. У глобальних масштабах зростає кількість твердих побутових відходів (ТПВ), які надають величезної шкоди не тільки воді, але і грунті і повітрю. Їх поховання в морях, потрапляння в стічні води, річки, просто жорстоко засмічують гідросферу. Після обробки пестицидами сільськогосподарських культур забруднюється ґрунт, потім починається наступний цикл, в якому отруйні речовини з грунту продовжують свій рух разом з талими водами полів. Джерел забруднення багато, це і тваринництво, побутові і промислові стоки, змив добрив, ерозія грунтів, замулення річок, засмічення озер, як скидами промислових підприємств, так і твердими побутовими відходами. Найстрашніше, що їх кількість не зменшується, а навпаки, збільшується.

Наступна проблема сучасності, стосується нераціонального використання земельних ресурсів і негативного впливу людини на грунт. Найважливішим блоком екосистем, місцем існування багатьох організмів, родючої платформою для рослин є ґрунт. Її можна розглядати і як окрему екосистему, самостійну і невід’ємну частину навколишнього природного середовища. Майже всякий вплив людей на грунт, тягне за собою зниження стійкості екосистем, руйнування природних ландшафтів, скорочення видового достатку природи. Воно вторгається в природний круговорот речовин на землі, між сушею, водою і повітрям а, отже, впливає на зміну кліматичних параметрів.

Це лише частина проблем сучасності, які продовжують, і до цього дня вносити свою лепту в подальше майбутнє планети і створювати нові завдання для екології. Надалі будуть розглянуті і інші. Це проблеми лісів, біологічних ресурсів, особливо охоронюваних територій, проблеми міст і населених пунктів, країн і проблеми екологічної ситуації в цілому, яка прийняла в сучасності статус глобальної.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.