Екологічні проблеми місцевого рівня

Забруднення довкілля бувають локальні, регіональні і глобальні, в залежності від масштабів забруднення. Локальні екологічні проблеми включають кілька видів:

Втрата біологічного різноманіття

Екосистемі потрібні були мільйони років для вдосконалення природних процесів. Запилення рослин натуральним способом має велике значення для виживання екосистеми.

З вирубкою лісів тепер перебувають під загрозою окремі види тваринного і рослинного світу. Прикладом проблеми є знищення в океанах коралових рифів, які підтримують рясну морське життя.

Діяльність людини веде до зникнення окремих видів тварин, рослин та місць їх проживання, що призводить до втрати біологічного різноманіття.

Переробка відходів

Надмірне споживання ресурсів людьми створює глобальна криза – видалення відходів.

  • У процесі життєдіяльності людини виходить надмірна кількість сміття, яке потрапляє в підземні води і відкриті водойми.
  • Утилізація відходів військової промисловості (ядерних відходів) пов’язана з величезною загрозою для здоров’я населення.
  • Пластмасові та електронні відходи також загрожують здоров’ю людей.

Утилізація їх залишається життєвою проблемою для навколишнього середовища.

Забруднення повітря і водойм

Величезна концентрація промислових виробництв, автомобільного транспорту має екологічні проблеми в містах з високою щільністю населення. Забруднюються водойми промисловими і побутовими стоками. Споживання забрудненої води служить джерелом інфекційних захворювань. На сьогоднішній день чорна металургія, хімічні промислові підприємства та інші об’єкти чинять негативний вплив на стан повітря, яким ми дихаємо. Ростуть онкологічні захворювання, тому проблем екології на підприємствах подібного роду повинна приділятися особлива увага.

Перенаселеність

Жителі планети стикається з браком природних ресурсів: палива, продуктів харчування, води. Приріст населення в менш розвинених країнах загострює ситуацію. Перенаселення континентів погіршує екологічні проблеми.

Винищення лісів

Ліси виробляють кисень і є природними поглиначами вуглекислого газу, а також допомагають регулювати температуру і кількість опадів. В даний час ліси вкривають 30% земель. Щороку кількість дерев зменшується в результаті зростаючого попиту населення. Вирубка лісу означає знищення фауни і втрату цілих екосистем.

Такі локальні екологічні проблеми. Але існують і ті, які охоплюють величезні території. Це регіональні екологічні проблеми.

Посилання на основну публікацію