Екологічні проблеми Африки

Екологічні проблеми Африки викликані, переважно, антропогенними факторами і мають величезний вплив як на людей, так і на весь біоценоз. Серед них виділяють:

  • опустелювання;
  • виснаження рослинності;
  • забруднення повітря.

Розглянемо більш детально кожен з перелічених пунктів.

  • Опустелювання. Широкомасштабне зменшення лісових площ є одним із головних викликів Африки;
  • Вирубка лісів пов’язана із сільськогосподарською діяльністю, будівництвом, використанням деревини як палива. Рівень опустелювання африканського регіону – найвищий у світі. 90% населення потребують деревину для опалення і приготування їжі. Рівень нелегальної лісозаготівлі доходить до 50% (Камерун) і навіть 80% (Ліберія);
  • Зниження родючості ґрунтів. Водна та вітрова ерозія, а також екстенсивне використання орних земель при нестачі добрив призводять до виснаження ґрунтів. Африканські ґрунти відчувають нестачу поживних речовин. Вулканічна активність призводить до утворення кам’янистих і глинистих ґрунтів. Низька врожайність викликає брак продовольства і зниження рівня життя в цілому;

Африка - слони

  • Забруднення повітря. Примітивні методи господарювання є основною причиною забруднення в більшості країн Африки. Спалювання деревини і вугілля для приготування їжі, використання дизельного палива в автономних електрогенераторах також є важливими чинниками. Крім того, внаслідок швидкої урбанізації збільшується забруднення транспортними вихлопами.
Посилання на основну публікацію