1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Екологія
  3. Екологічні фактори та закономірності їх дії

Екологічні фактори та закономірності їх дії

Компоненти природного середовища, що впливають на стан і властивості організму, популяції, природного співтовариства, називають екологічними факторами. Іноді дають більш просте визначення, розуміючи під екологічними факторами елементи середовища проживання, які здатні надавати прямий або опосередкований вплив на живі організми.

Широта екологічної амплітуди по відношенню до різних факторів буває різною. Наприклад, рослини можуть бути приурочені до вузького діапазону температур, але до широкого діапазону солоності. Вплив екологічних факторів на живий організм дуже різноманітне, проте їх дія підпорядковується певним закономірностям. Екологічні можливості організмів залежать, насамперед, від спадкових особливостей. Суттєве значення у впливі екологічних факторів на організми має і їх інтенсивність. Для кожного екологічного чинника існує сприятлива інтенсивність впливу, звана зоною оптимуму. При такій інтенсивності дії фактора спостерігаються найкращі умови для життєдіяльності організмів. Добре відомі, наприклад, оптимальні температури цвітіння, плодоношення, проростання, икрометания, розмноження багатьох видів. Залежно від того, який рівень оптимуму найбільш прийнятний для видів, серед них розрізняють тепло- і холодолюбиві, волого- і сухолюбівие, пристосовані до високої або низької солоності. Чим більше доза фактора відхиляється від оптимальної для даного виду величини, тим сильніше пригнічується його життєдіяльність. Інтенсивність екологічного чинника, що дає найгірший ефект, припадає на зону пригнічення (песимуму). У цьому випадку організм ще може існувати. Разом з тим, є крайні межі його існування, дії того чи іншого фактора (мінімум і максимум). Мінімальне і максимальне значення якого-небудь фактора – це крайні точки, за межами яких існування організмів неможливо (малюнок 2.5).

Оптимальною температурою розвитку личинок кімнатної мухи є + 36 ° С, зниження і підвищення температури впливає на розвиток, життєдіяльність – при температурі + 16 ° С розвиток практично припиняється, а при температурі понад 43 ° С личинки і лялечки мухи гинуть. Якщо який-небудь з факторів, що становлять умови існування, має пессимальной (пригнічуючий) значення, то він обмежує дію інших факторів (наскільки б сприятливі вони не були) і визначає кінцевий результат дії середовища на організми. Так, поширення багатьох видів на північ обмежує недолік тепла, а на південь – нестача вологи, і ці фактори є обмежуючими. Змінити кінцевий результат можна впливаючи тільки на обмежуючий фактор.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Структура екології