Джерела і обсяги забруднення

Відомості про джерела та обсяги забруднення можна знайти в багатьох роботах (Оцінка …, 1996; Сармурзіна А.Г., 2004; Людина …, 2003) та ін.

Сучасна технологія характеризується в глобальному масштабі виключно низьким виходом корисного продукту по відношенню до загальної кількості сировини, що переробляється. Маса кінцевого продукту становить 2 – 4%, а 96 – 98% вихідних матеріалів йдуть у відходи.

Обсяги відходів постійно зростають і становлять багато мільйонів тонн на рік. У табл. 3.2 наведені дані по деяких видах забруднень і відходів станом на 1970 і 2000 Майже всі відходи за два десятиліття збільшилися в три і більше разів.

Тверді відходи гірничо-збагачувального комбінату, наприклад, являють собою однорідну масу дрібної породи, з якої витягнуті корисні копалини. Ця маса складується у відвалах, які займають площі, на яких раніше розташовувалося кілька сіл з усіма сільськогосподарськими угіддями. Але не тільки втратами родючих земель і зміною ландшафту завдають шкоди ці відвали. З їх поверхні вітер відносить в атмосферу тисячі тонн пилу, а дощові води вимивають з них шкідливі речовини, які потрапляють у грунтові води і прилеглі водойми. Приклади негативного впливу твердих відходів можна множити і множити.

Викликає серйозне занепокоєння підвищення в природному середовищі іонізуючої радіації, що накопичується в результаті випробувань ядерної зброї та виробництва електроенергії на атомних електростанціях (АЕС).

Хімічні речовини, що забруднюють навколишнє середовище, називають поллютантами (від латинського pollutio – Марані), російський синонім – забруднювачі. Забруднювачі утворюються в результаті діяльності людини і, потрапляючи в навколишнє середовище, порушують баланс речовин в екосистемах і роблять середовище проживання менш сприятливою або зовсім несприятливою.

Хімічні забруднення надзвичайно численні і різноманітні. Це – викиди хімічних сполук і сумішей в газоподібному, рідкому і твердому вигляді, що надходять у повітряне, водне та ґрунтове середовище з виробничими та комунально-побутовими відходами, при спалюванні будь-яких горючих речовин.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в практиці використовується до 600 тис. Хімічних сполук з більш ніж 6 млн відомих. З цих сполук близько 40 тис. Мають шкідливими для людини властивостями, а 12 тис. Є токсичними. Принаймні освоєння нових технологічних процесів і створення нових продуктів виробництва число забруднюючих речовин зростає. При цьому в усьому світі зростання кількості знову використовуваних речовин випереджає можливості дослідження їх впливу на людину і тварин.

Найбільш вразливим компонентом навколишнього середовища є вода. Обсяг стічних вод у світі сягає 450 км3 в рік, на їх знешкодження йде до 6000 км3 чистої води. До 2000 р при збереженні темпів економічного розвитку та існуючих технологій виробництва обсяг стічних вод може збільшитися в 12 – 15 разів і на їх знешкодження потрібно використовувати всі запаси прісної води.

Біологічне забруднення навколишнього середовища тісно пов’язане з фізичним і хімічним, так як порушення природних процесів, наявність у повітрі, воді та ґрунтах органічних хімічних сполук, підвищення рівня радіації, тепла і електромагнітного випромінювання в багатьох випадках сприяють посиленню і прискоренню біологічних процесів. Добрива і органічні відходи сільськогосподарського виробництва, органічні відходи промислового, медичного та харчового виробництва та біотехнологій також являють собою матеріали біологічного забруднення. Біологічними факторами забруднення є мікробна забрудненість повітря, води і грунтів. Мікробна забрудненість включає бактерії, грибки, найпростіші, одноклітинні водорості і віруси, рикетсії, а також біологічно активні речовини: білки, вітаміни, ферменти, гормони. Наявність цих організмів і речовин у навколишньому середовищі призводить до численних захворювань людини, інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту (малярія, холера, тиф, дизентерія тощо), інфекційних і алергічних захворювань органів дихання (бронхіти, астма, туберкульоз), отруєнь , розвитку ракових захворювань, захворювань шкірних покривів і багатьом іншим хворобам.

Навіть ця коротка характеристика забруднень навколишнього середовища показує, наскільки важливою стала проблема забруднень в наші дні.

Посилання на основну публікацію