Доповідь “Споживачі і руйнівники екосистеми”

Будь-яка природна система є сукупністю живих і неживих організмів, способів їх взаємодії в межах середовища проживання. Для функціонування кожної системи потрібно підтримувати безперервний круговорот речовин.

За це відповідають організми, що мешкають в межах системи. Умовно їх можна розділити на три типи: виробники, споживачі і руйнівники. В цілому вони утворюють загальну ланцюг харчування.

Виробники в свою чергу бувають автотрофи (рослини і бактерії, самостійно виробляють органіку) і гетеротрофи (тварини, що використовують для прожитку інші організми, а також гриби).
Споживачі (консументи) дуже важливі кожної для функціонування кожної природної системи. До консументами відносяться:

  • травоїдні тварини – харчуються рослинами. До них відноситься більшість домашньої худоби.
  • м’ясоїдні тварини – вживають в їжу м’ясо. До їх числа відносять всіх хижаків.
  • всеїдні організми – ті, хто їдять не тільки рослинну, але і продукти рослинного походження. До таких організмів можна віднести людей.

Гетеротрофи, переварюючи інформацію, що надійшла їжу, подрібнюють її і розкладають органічні речовини, що знаходяться в ній. Подальше розкладання залежить вже безпосередньо від руйнівників екосистеми.

Руйнівники екосистем інакше називаються деструкторами, або ж редуцентамі. Основна їхня місія – перетворення органічних речовин в неорганіки. Вони є фінальним ланкою біохімічного кругообігу, але в той же час і його початком. До редуцентам відносять різні мікроорганізми, бактерії гниття, грунтові черви, а також гриби. Вони мають здатність тотального розкладання білків і вуглеводів, перетворюючи їх в аміак, вуглекислий газ і сірководень. Неорганічні речовини потім знову використовуються продуцентами.

Прикладом роботи руйнівників може служити загибель будь-якої тварини в будь-який з екосистем. Після смерті починається процес розкладання, в якому основну роль відіграють бактерії, що відповідають за гниття. Гриби, черви, цвіль створюють добриво для нових рослин, переробляючи, наприклад, загибле дерево.

Таким чином, для біохімічного кругообігу речовин у природному системі, вкрай важлива наявність всіх трьох типів організмів: виробників, споживачів і руйнівників. Кожен вид організмів складається з декількох підвидів. Дане положення забезпечує екосистемі стійке і довгострокове функціонування.

Посилання на основну публікацію