Демографія і проблеми екології

Зростання чисельності населення Землі не може бути нескінченним. Стабілізація його чисельності на певному рівні – найважливіша умова стабільного еколого-економічного розвитку планети

Активна діяльність людства призвела до глобальних екологічних змін. Відбувається зміна рослинності, ландшафту, змінюється клімат Землі в цілому і окремих регіонах зокрема. Багато вчених підтверджують процес настання глобального потепління. Проблема прогнозування віддалених наслідків від взаємодії людини з природою є сьогодні найгострішою в усьому світі.

Основні екологічні проблеми

Розвинені європейські та азіатські країни давно почали вивчати допустимі межі впливу на природу, наслідки порушення природного балансу. Бідним країнам витрати на охорону екології – недозволена розкіш. На малюнку 1 представлені схематично основні екологічні проблеми.

Існує ряд факторів загострення глобальних проблем:

 • Різке зростання використання природних ресурсів;
 • Негативний вплив людини на навколишнє середовище і як наслідок погіршення екологічних умов проживання людини людей;
 • Посилення розриву між розвиненими і країнами, що розвиваються світу;
 • Поява і проведення випробувань зброї масового знищення (атомне).

Для вирішення даних проблем, на стику демографії, соціології та екології, з’явилася нова наукова дисципліна – соціальна екологія. Дана наука вивчає взаємини суспільства з природою, їх взаємний вплив. Процеси екологічної деградації набули характеру глобальної екологічної кризи. Питання збереження природи трансформувався в питання виживання людини.

Наслідки людської діяльності

Людству життєво важливо знайти шляхи виходу з ситуації, що склалася і поступово вирішувати назрілі екологічні проблеми. В іншому випадку мільярди людських життів будуть перебувати під загрозою глобальних екологічних катастроф. Сьогодні про глобальну екологічну ситуацію можна сказати, що вона близька до критичної. До глобальних екологічних проблем можна віднести:

 • Винищення багатьох видів флори і фауни;
 • Масове вирубування лісів;
 • Стрімке скорочення запасів корисних копалин;
 • Виснаження ресурсів світового океану;
 • Забруднення атмосфери;
 • Часткове руйнування озонового шару;
 • Забруднення поверхні і руйнування природних ландшафтів.

Протиріччя людини і природи загострюються через відсутність межі зростання матеріальних потреб людини, в той час як природні ресурси обмежені. Екологи виділяють два аспекти екологічних проблем. Це екологічні кризи, що виникають в ході природних процесів (виверження вулканів, землетрус і інші), і кризи, викликані антропогенним фактором.

Соціальні вирішення екологічних проблем

Головне проблемою сучасності стала нездатність природи впоратися з відходами людської діяльності. Функція самоочищення природи не в змозі переробити весь накопичився сміття, тим більше що його кількість з кожним роком тільки зростає.

Для виходу з ситуації, що склалася, слід, перш за все, перейти від споживацького підходу до пошуку гармонії з природою. Для цього необхідно застосовувати ряд технологічних заходів щодо зниження тиску на природу. Впроваджувати повсюдно ресурсозберігаючі технології, створювати безвідходні виробництва із замкнутим технологічним циклом.

Іншим заходом вирішення глобальних екологічних проблем є переформатування свідомості людини. Культивування в масах бережливого поводження з природою. Це можна проводити соціальною рекламою, податковими заходами або штрафними санкціями. Так, наприклад, в Європі вже давно успішно працює процес сортування побутових відходів. Сама людина сортує свій власний сміття і розкладає по різних контейнерах. Таким чином, деякі європейські країни домоглися 80% переробки сміття. У нашій країні відсоток переробки відходів, за різними оцінками коливається від 3 до 5.

Також людству потрібно проводити глобальні екологічні проекти, так як одній країні, навіть мають великі фінансові можливості, проводити їх вкрай важко. До таких проектів можна віднести відновлення тропічних лісів в Африці і дельті Амазонки, ліквідувати так звані «сміттєві континенти» та інші проекти.

Багато розвинених країн ведуть екологічне виховання підростаючого покоління. Проводяться різні освітні, виховні і розвиваючі заходи. Людям прищеплюється нова модель екологічної поведінки. Сам людина повинна прагнути знизити свій власний вплив на навколишнє середовище і по можливості поліпшити її.

Демографічний фактор як загроза екології

Значущим чинником для екології є, звичайно ж, зростання народонаселення. На початку століття на землі проживало 1 млрд. 608 млн. Чоловік, в 1930 р воно перевищило вже два мільярди, у 2017 році людство налічує понад 7 млрд. Чоловік. При цьому розвинені країни Європи та США мають низьку народжуваність разом з високою тривалість життя. Країни, що розвиваються і бідні країни Африки і Латинської Америки, Індії мають високу народжуваність. Людство приростає, в основному, за рахунок найбідніших країн. Звідси робилися висновки про можливе світовому голод і загибель людства внаслідок перенаселення планети.

Ці країни змушені на законодавчому рівні обмежувати народжуваність, як це зробив Китай. В цей же час європейські країни проводять ряд заходів для підвищення народжуваності. Однак заходи по обмеженню народжуваності виробляють негативний ефект, з яким зіткнувся в даний час Китай. Населення стрімко старіє, кількість людей похилого віку стрімко зростає, тоді, як молодих людей не вистачає. Подібне явище може спричинити за собою серйозні економічні проблеми.

У будь-якому випадку, вирішити проблеми екології можна тільки спільними зусиллями. Вчені різних галузей – демографи, соціологи, економісти, екологи та інші повинні разом розробити якийсь план дій, якого повинні притримувати все держави. В іншому випадку Землю чекають глобальні екологічні потрясіння, викликані зміною клімату.

Посилання на основну публікацію