Cукупність всіх вод земної кулі (гідросфера)

Гідросфера – сукупність всіх вод земної кулі: океанів, морів, річок, озер, водосховищ, боліт, підземних вод, льодовиків і снігового покриву.

Вода – найпоширеніша неорганічне з’єднання на нашій планеті. Вода – основа всіх життєвих процесів. Вода міститься у всій біосфері: не тільки у водоймах, а й у повітрі, і в грунті, і у всіх живих істот. Біомаса останніх на 80-90% утворена водою. Втрати 10-20% води живими організмами призводять до їх загибелі.

У природному стані вода ніколи не вільна від домішок. У ній розчинені різні гази і солі, знаходяться зважені тверді частинки. В 1 л прісної води може міститися до 1 г солей.

Велика частина води зосереджена в морях і океанах. На прісні води доводиться всього близько 2% загального обсягу гідросфери. Велика частина прісних вод (85%) представлена ​​льодами полярних зон і льодовиків. Поновлення прісних вод відбувається в результаті кругообігу води.

З появою життя на Землі кругообіг води став відносно складним, так як до простого явищу фізичного випаровування (перетворенню води в пару) додалися більш складні процеси, пов’язані з життєдіяльністю живих організмів. До того ж роль людини в цьому вирі стає все більш значною.

Кругообіг води в гідросфері відбувається наступним чином. Вода випадає на поверхню Землі у вигляді опадів, що утворюються з водяної пари атмосфери. Певна частина випали опадів випаровується прямо з поверхні, повертаючись в атмосферу у вигляді водяної пари. Інша частина проникає в грунт, всмоктується корінням рослин і потім, пройшовши через рослини, випаровується в процесі транспірації. Третя частина просочується в глибокі шари грунту до водотривких горизонтів, поповнюючи підземні води.

Четверта частина у вигляді поверхневого, річкового і підземного стоків стікає в водойми, а звідти також випаровується в атмосферу.

Нарешті, частина води використовується тваринами і споживається людиною для своїх потреб. Вся испарившаяся і повернулася в атмосферу вода конденсується і знову випадає у вигляді опадів.

Таким чином, один з основних шляхів кругообігу води – транспірація, т. Е. Біологічне випаровування, здійснюється рослинами. Кількість води, що виділяється в результаті транспірації, залежить від виду рослин, типу рослинних угруповань, їх біомаси, кліматичних факторів, пори року та інших умов. У середньому для рослинних угруповань помірного клімату транспірація становить від 2000 до 6000 м3 води з 1 м2 на рік. У окремих рослин інтенсивність транспірації становить від 0,1 до 2-4 г на годину на 1 г листя.

Потреба у воді у організмів дуже велика. Наприклад, для утворення 1 кг біомаси дерева витрачається до 500 кг води.

Частка прісної води, доступна живим організмам, дуже мала, і тому її потрібно витрачати економно і не забруднювати. Перш невичерпний ресурс – прісна чиста вода – стає вичерпним.

Сьогодні води, придатної для пиття, промислового виробництва і зрошення, не вистачає в багатьох районах світу.

Посилання на основну публікацію