Апарати мокрого очищення газів від пилу

Ці апарати застосовують у тих випадках, коли можливе зволоження очищуваного газу. Запилений газ контактує з рідиною або зрошуваними нею поверхнями. […]

Промивні башти. Ці апарати найбільш прості по конструкції (рис. 8), в них є насадка з кілець Рашига, зрошувана водою або іншою рідиною. Газ подають в нижню частину апарату, після очищення його виводять зверху. Недолік-часта забивання насадки при очищенні газів. […]

Швидкісні газопромивачі. У затих апаратах під впливом рухомого з великою швидкістю газового потоку крапельки рідини роздроблюються, розпорошуються. У результаті цього збільшується поверхня їх дотику. Освіта крапель невеликого розміру, висока турбулізація потоку сприяють уловлюванню частинок субмікронних розмірів. […]

Залежно від способу підведення зрошувальної рідини розрізняють апарати з центральним підведенням рідини в кон-фузор, периферійним зрошенням (в конфузорі і в горловині), плівковим зрошенням, бесфорсуночним і форсунковим зрошенням (рис. 10). […]

Барботажние та пінні апарати. У барботажних апаратах очищаються гази у вигляді бульбашок проходять через шар рідини. Внаслідок великої поверхні контакту з рідиною ефективність очищення газів від твердих частинок висока. Однак складність виготовлення цих апаратів обмежує їх застосування в промисловості.

Посилання на основну публікацію