Чим відрізняється повірка від калібрування

Для того щоб прилади працювали точно і якісно, їм в обов’язковому порядку потрібно періодична повірка або калібрування. Розглянемо, що мають на увазі під собою дані операції і чим вони відрізняються один від одного.

Що таке повірка та калібрування
Півроку – процес визначення органами державної метрологічної служби (або будь-якими іншими уповноваженими організаціями) придатності вимірювальних пристроїв до використання, здійснюваний на підставі експериментально встановлюваних метрологічних характеристик, а також підтверджує їх відповідність існуючим обов’язковим вимогам. Обов’язковій повірці піддаються вимірювальні засоби, що підлягають (за технічними вимогами) державному метрологічному нагляду і контролю.

Калібрування – це сукупність деяких операцій, що визначають співвідношення між значеннями величин, отриманих за допомогою даного вимірювального приладу, і відповідними значеннями величин, встановлених за допомогою еталона. Калібрування проводиться для того, щоб визначити дійсні метрологічні характеристики конкретного вимірювального приладу. Зазвичай калібруванню піддаються вимірювальні пристрої, які не потребують обов’язкового державного метрологічного нагляду і контролю.

Різниця між повіркою і калібруванням
Калібрування частково замінила раніше існуючу метрологічну атестацію та відомчу повірку вимірювальних приладів. На відміну від повірки, здійснюваної органами ГМС, процес калібрування може здійснюватися будь метрологічною службою, що має належні умови для кваліфікованого проведення даної операції.

Калібрування – це добровільна операція, яку може виконувати метрологічна служба будь-якого підприємства (якщо така є). Однак добровільність проведення калібрування не має на увазі під собою звільнення метрологічної служби підприємства від дотримання всіх необхідних вимог. Головне з яких – це обов’язкова «прив’язка» робочого вимірювального пристрою до державного (національному) еталону. Таким чином, процес калібрування можна охарактеризувати як складову частину державної системи, що забезпечує єдність вимірювань. А з урахуванням того, що національна система гарантування єдності вимірювань гармонізована з міжнародними нормами і правилами вимірювань, калібрування включена у світову систему, що забезпечує єдність вимірювань.

відмінність повірки від калібрування полягає в наступному:
Півроку – це перевірка відповідності певним стандартам. Калібрування – це приведення до певних стандартів.
Півроку – обов’язкова процедура. Калібрування – процедура добровільна і необов’язкова.
Повірка здійснюється виключно силами ГМС. Калібрування, крім органів ГМС, може виконуватися метрологічною службою організації чи підприємства, навіть не має відповідної акредитації.

Посилання на основну публікацію