Наслідки промислового перевороту в Англії

Наслідком аграрного і промислового переворотів стало зміна всієї структури британського суспільства.

В результаті радикального перетворення всіх сфер виробництва Великобританія надовго перетворилася в найбільш розвинену в економічному відношенні державу, набагато випередила в цьому відношенні всі інші країни світу.

Розвиток промислового капіталізму

Центральною фігурою в економіці ставав виробник, який відтіснив торговця на другий план. Це був початок промислового капіталізму, що йшов на зміну торговому, з якого починалася історія світового капіталізму.

Формування пролетаріату

У новому промисловому суспільстві поряд з класом підприємців-капіталістів формувався клас найманих працівників – пролетаріат, єдиною власністю якого були робочі руки.

Праця перетворювався в товар, який продавався, як і будь-який інший, в залежності від попиту. На зміну середньовічним формам особистої залежності приходила залежність іншого роду – економічна, коли особисто вільна людина змушений був продавати свою працю на умовах, які він був не в змозі визначати.

Поява ринку

До промислового перевороту більшість англійців працювало на самих себе. Тепер все більше людей були змушені працювати за наймом. Трудові відносини між людьми визначала відтепер безлика сила під назвою ринок.

Заради зниження ціни товарів ринок диктував низький рівень заробітної плати. На свою зарплату робітники не могли забезпечити навіть нормальне харчування для своїх сімей, незважаючи на те, що робочий день тривав 14-16 годин. Повальна бідність і граничне спрощення трудового процесу призвели до масового залучення у виробництво жінок і дітей, яким платили ще менше, ніж чоловікам. При цьому будь-які форми протесту проти жахливих умов праці були заборонені законом. Ще гірше було становище безробітних. Робочих місць на всіх не вистачало, що і було найважливішою причиною готовності робітників працювати за саму жебрацьку плату.

Політична економія

Бурхливий розвиток економіки перетворило Великобританію в центр світової економічної думки. Вона стала батьківщиною нової науки, що отримала назву політична економія, яка була покликана пояснити сутність капіталістичного способу виробництва.

Адам Сміт

Її основоположником був один з найвідоміших діячів шотландського Просвітництва, професор моральної філософії в університеті Глазго Адам Сміт (1723- 1790), який став першим теоретиком вільного ринку. Його перу належить класичне «Дослідження про природу і причини багатства народів», що побачило світ в 1776 р А. Сміт вважав, що при невтручанні держави в економіку все «інше зробить природний хід речей», який визначається ринковими законами. Основним двигуном економіки він вважав вільну конкуренцію, змагання між виробниками за споживача за допомогою підвищення якості товарів і зниження їх ціни. Головне джерело добробуту суспільства А. Сміт бачив у праці, який він розглядав як міру вартості всіх речей, а головний мотив, що визначає поведінку людини, – в матеріальному інтересі.

Посилання на основну публікацію