Здоровий спосіб життя і безпека життєдіяльності

У XXI століття людство увійшло в період соціальних, технічних і культурних змін, які були наслідком його досягнень в усіх сферах.

Постійно зростає технічне забезпечення життєдіяльності людини. Життя в сучасному світі важко уявити без різних видів транспорту, без багатьох побутових приладів, що забезпечують його життєві потреби. У той же час діяльність людини призводить до зростання проблем у галузі безпеки життєдіяльності. Зі збільшенням кількості технічних засобів, що використовуються в повсякденному житті, зростає ймовірність виникнення небезпечних ситуацій через порушення правил експлуатації та різних несправностей в їх роботі. Все це збільшує фактор ризику для життя і здоров’я людини.

Аналіз причин трагічних наслідків різних небезпечних і надзвичайних ситуацій показує, що більш ніж в 80% випадків причиною загибелі людей є «людський фактор». Трагедія відбувається найчастіше через незнання та недотримання норм і правил безпечної поведінки, через нехтування правилами особистої гігієни і нормами здорового способу життя, через низького рівня загальної культури та елементарної безграмотності в галузі безпеки. Крім того, відзначено, що більшість техногенних катастроф – рукотворні, а серед основних причин – нехлюйство, безпечність і байдужість.

Загальна культура населення нашої країни в галузі безпеки багато в чому не відповідає реальним умовам життєдіяльності, вона відстає від стрімких темпів розвитку цивілізації.

Наше суспільство починає усвідомлювати, що повністю безпечною життєдіяльність не буває, а розвиток людства і технічний прогрес вимагають підвищеної відповідальності кожної людини за свої вчинки і справи.

Це повинен знати кожен

Що слід розуміти під загальною культурою в галузі безпеки життєдіяльності:
Це, по-перше, усвідомлена поведінка в процесі повсякденної життєдіяльності та в умовах різних небезпечних і надзвичайних ситуацій.
Це, по-друге, здатність вміти з певним ступенем імовірності передбачити виникнення небезпечної або надзвичайної ситуації за зовнішніми ознаками розвитку подій, з аналізу різної інформації і з власного досвіду.
Це, по-третє, здатність правильно оцінювати хід подій і, якщо є можливість, уникати небезпечних ситуацій.
Це, по-четверте, здатність відповідально ставитися до своєї поведінки і не здійснювати навмисне вчинки, які можуть сприяти виникненню небезпечної або надзвичайної ситуації.
Це, нарешті, по-п’яте, знання і вміння адекватно поводитися в різних небезпечних і надзвичайних ситуаціях, щоб знизити фактор ризику для життя і здоров’я.

Набуті знання, уміння та навички в галузі безпеки стають нагальною потребою в житті кожної людини, суспільства і держави, тому що вони в кінцевому підсумку формують національну безпеку Росії в сучасному світі.

Забезпечення безпеки кожної людини в процесі його життєдіяльності та підвищення його рівня загальної культури в області безпеки є однією з основних складових в індивідуальній системі здорового способу життя. Можна стверджувати, що здоровий спосіб життя – це цілісна, логічно взаємопов’язана система поведінки людини в процесі його життєдіяльності, яка сприяє забезпеченню його особистої безпеки та добробуту в житті.

Дотримання норм здорового способу життя має сприяти вихованню в кожній людині таких якостей, як відповідальне ставлення до збереження навколишнього природного середовища, до особистого здоров’я, яке представляє як індивідуальну, так і суспільну цінність.

Стає ясно, що високі духовні та фізичні якості людини втрачають свою значимість, якщо він не підготовлений до безпечної життєдіяльності в реальному навколишньому середовищу, не здатний оцінити рівень небезпеки для життя і здоров’я в конкретній небезпечної або надзвичайної ситуації, знайти найбільш оптимальний вихід із ситуації, що дозволяє йому знизити фактор ризику для життя і здоров’я.

Постійне підвищення загального рівня культури в області безпеки життєдіяльності сприятиме забезпеченню соціального благополуччя людини і характеризувати рівень його здоров’я. Можна відзначити, що рівень культури в області безпеки життєдіяльності стає одним з важливих критеріїв, що визначають рівень здоров’я людини і суспільства.

Увага!
Уміння людини забезпечити особисту безпеку в повсякденному житті і в різних небезпечних і надзвичайних ситуаціях – основна складова здорового способу життя, що забезпечує соціальне благополуччя людини.

питання

У чому полягає негативний вплив «людського фактора» на безпеку особистості, суспільства і держави?
Які знання, уміння і навички визначають загальний рівень культури людини в галузі безпеки життєдіяльності?
Яке значення має рівень загальної культури в області безпеки життєдіяльності для формування індивідуальної системи здорового способу життя?
Які якості повинні формуватися в людині при дотриманні ним норм здорового способу життя?
Чому в даний час можна вважати рівень загальної культури людини в галузі безпеки життєдіяльності одним з критеріїв рівня його здоров’я?

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.