Як формується антитерористична поведінка

У сучасному світі небезпечні і надзвичайні ситуації стали об’єктивною реальністю в процесі життєдіяльності кожної людини. Вони несуть загрозу його життю та здоров’ю, завдають величезної шкоди навколишньому природному середовищу, суспільству і державі.

Необхідно відзначити, що абсолютно безпечної життєдіяльності людини не існує, а в даний час окреслилася тенденція зростання небезпек природного, техногенного та соціального характеру. У суспільстві виникає напруженість у зв’язку із загрозою тероризму і незаконним розповсюдженням наркотиків, знижується рівень захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави. У той же час аналіз трагічних наслідків різних небезпечних і надзвичайних ситуацій, у тому числі і наслідків терористичних актів, свідчить, що більш ніж в 80% випадків причиною загибелі людей є людський фактор. Трагедія найчастіше відбувається при недотриманні людиною встановлених заходів безпеки в повсякденному житті і в різних небезпечних і надзвичайних ситуаціях, що свідчить про невідповідність рівня культури безпеки життєдіяльності населення країни реальним умовам життєдіяльності особистості, суспільства і держави.

Культура безпеки життєдіяльності – система поглядів людини і суспільних цінностей, що забезпечують безпечне поводження особистості і захист суспільства від загроз і небезпек у всіх сферах.

Культура безпеки життєдіяльності містить моральні та етичні цінності, інтелектуальний досвід вирішення проблем безпеки життєдіяльності, досвід безпечного спілкування серед людей при спільному проживанні.

Для сформування антитерористичного поведінки кожному з вас необхідно виробити певні знання. Відзначимо основні з них:

– Знати організаційні основи протидії тероризму в Російській Федерації;

– Знати про державні заходи протидії тероризму в Російській Федерації.

(У розділі «Додаток» наводяться витяги з Федерального закону «Про протидію тероризму» від 6 березня 2006 № 35-ФЗ.)

Крім того, важливо розвинути особисті духовні та фізичні якості, що сприяють зниженню ймовірності залучення в терористичну діяльність і формуванню індивідуальної системи здорового способу життя. Зазначені якості сприятимуть формуванню вашої соціальної зрілості.

Соціальна зрілість людини визначається: завершеним освітою, придбанням стабільної професії, економічною самостійністю, політичним і громадянським повноліттям, здатністю створити міцну сім’ю. Всі ці умови, що вимагають високого рівня самосвідомості та відповідальності за свої рішення і вчинки, починають формуватися в 12-13 років і розвиваються в процесі повсякденного життя при спілкуванні з батьками, з дорослими, в першу чергу з педагогами в процесі навчання, з однолітками, а також у взаємовідносини з суспільством.

Для соціального дозрівання особливе значення має сім’я і спілкування з батьками. Сімейні умови, включаючи соціальний стан, рід занять, матеріальний рівень і рівень освіти батьків, значною мірою визначають ваш життєвий шлях. Сім’я забезпечує вашу підготовку до громадської і трудової діяльності, до відання сімейного господарства та планування сімейного бюджету, прищеплює вам культуру спілкування, організації дозвілля, служить прикладом виховання дітей у сім’ї.

Ваші взаємини з батьками і дорослими повинні пробуджувати у вас бажання перевірити свої можливості з’ясувати свої сильні і слабкі сторони, навчитися досягати успіху і приділяти увагу реальним проявам дорослості (виховання відповідальності, визначення своїх обов’язків, уміння будувати стосунки з оточуючими).

Навчіться будувати взаємини зі своїми однолітками. Спілкування з ровесниками, групові ігри і т. П. Виробляють у вас необхідні навички соціальної взаємодії, уміння підкорятися колективній дисципліні і в той же час відстоювати свої права, співвідносити особисті інтереси з суспільними.

Орієнтуючись на товаришів, наслідуючи їм, ви виховуєте в собі ті якості, які особливо цінуються вашими однолітками. Зростання впливу однолітків з віком проявляється, насамперед, в тому, що збільшується час, що проводиться вами серед ровесників, у порівнянні з часом, проведеним із батьками.

У підлітковому віці не просто збільшується обсяг знань, але й розширюється розумовий кругозір людини. З’являється потреба в усвідомленні життя не як розрізнених подій, а як цілісного процесу, що має певний сенс і напрям. Тому в даному віці необхідні правові знання, що визначають межі дозволеного у взаємовідносинах людини і суспільства. Ці знання дозволять кожному уникнути правопорушень, що вчиняються випадково, за «компанію», і не стати злочинцем.

Це одна з важливих складових культури безпеки життєдіяльності: навчитися жити в даному суспільстві, в даний час, дотримуючись прийняті в ньому норми і правила поведінки. Реалізується цей напрямок виробленням у себе глибокого переконання в негативному ставленні до антигромадської поведінки. Це сьогодні дуже актуально.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.