Вплив соціального середовища на розвиток і здоров’я людини

Загальний розвиток і здоров’я людини залежать від стану навколишнього його середовища – природною, техногенною, соціальної – і від його поведінки в цьому середовищі в повсякденному житті.

Ознайомимося більш докладно з основними факторами соціального середовища, які впливають на соціальний розвиток людини і формування її здоров’я (при цьому під здоров’ям ми розуміємо стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів).

Соціальний розвиток людини – це поступова підготовка його до дорослого самостійного життя. Рівень соціального розвитку людини визначається рівнем його освіти, отриманням певних трудових умінні і навиків, умінні і навиків спілкування з оточуючими людьми в процесі життєдіяльності.

Соціальну зрілість людини прийнято визначати поруч якостей. Це – завершення освіти, придбання певної професії, економічна самостійність і здатність жити самостійно.

У вашому віці поступово перебудовується система відносин до інших людей, до себе і суспільству в цілому. У вас формується новий рівень самосвідомості. Ви починаєте оцінювати свої якості, орієнтуючись на соціально значущі для вас критерії та еталони.

У вашому віці людина якраз перебуває на такій стадії розвитку, коли у нього починає формуватися інтерес до професійної діяльності. Ви вчитеся в загальноосвітньому закладі, де отримуєте систематизовані знання про навколишній світ, можливо, успішно захоплюєтеся певними видами діяльності (моделювання, робота з технікою, побутовими приладами та ін.). Все це є основою для вашої майбутньої професійної діяльності.

Ваше соціальне дозрівання відбувається в родині, при спілкуванні з близькими людьми; в школі, при спілкуванні з вчителями та однолітками; на вулиці, при спілкуванні з друзями та знайомими; на ваш розвиток впливає прослуховування та перегляд радіо- і телепередач.

Поступово формується ваш особистий життєвий досвід, ви визначаєте своє місце в навколишньому світі і виробляєте життєві орієнтири.

Для того щоб вплив навколишнього світу не носило негативного впливу на ваш розвиток і здоров’я, необхідно постійно вчитися визначати, що принесе вам шкоди, а що – користь. Не слід бути нерозбірливим при виборі знайомих, не слід все підряд дивитися по телевізору. Помилка у виборі може призвести до небажаних наслідків. Прикладів тому в наш час більш ніж достатньо.

Посилання на основну публікацію