Сім’я і здоровий спосіб життя людини

Основною функцією сім’ї є її репродуктивна функція – це народження і виховання дітей, що забезпечує зміну поколінь.

Якості, якими повинен володіти людина, щоб успішно реалізувати цю функцію сім’ї, повинні бути наступними.

По-перше, важливе значення має індивідуальне здоров’я подружжя і його вплив на здоров’я дитини.

По-друге, дуже важливим є вміння спілкуватися з особами протилежної статі, знаходити взаєморозуміння в будь-яких ситуаціях і в будь-якому віці.

Багато століть говорять про психологічної загадці статі. У жінках є багато незрозумілого для чоловіків, а в чоловіках – для жінок. Чоловікам часто недоступна жіноча логіка – логіка почуттів, а жінки не розуміють відірваності чоловіків від повсякденних турбот. Тому необхідно знати психологічні особливості представників іншої статі і при спілкуванні з ними враховувати ці особливості.

Жінки більшою мірою, ніж чоловіки, схильні до довірчого спілкування, більш емоційні, менш стримані. У жіночої і чоловічої любові є свої особливості. У жінок на першому місці стоїть етико-психологічна привабливість чоловіків, тому їм завжди хочеться чути на свою адресу ласкаві слова. Чоловіки ж люблять очима, тому воліють привабливу зовнішність.

Щастя в сімейному житті залежить не тільки від глибини першого почуття, але й здатності зберегти його протягом усього спільного життя, проявляючи один до одного тактовність, дбайливість, доброту, уважність, відповідальність, чуйність і стійкість.

По-третє, певні вміння та навички у веденні домашнього господарства: вміння виконувати різні домашні роботи, планувати сімейний бюджет, готувати їжу та ін.

По-четверте, підготовка до виховання дітей. Ця якість означає ознайомлення молодих людей з роллю у вихованні своєї зміни, з відповідальністю батьків за виховання дітей, з впливом взаємин подружжя на моральне, психологічне та емоційний розвиток дитини.

Виховна функція сім’ї вирішує завдання передачі своїм дітям моральних цінностей і норм, трудових навичок, залучення їх до навколишнього світу, життя в суспільстві, спілкуванню з іншими людьми.

Економічна функція сім’ї. Основою економічного життя сім’ї є її бюджет. Щоб співвіднести витрати з доходами і найбільш повно задовольнити розумні потреби всіх членів сім’ї, бюджет треба вміти планувати. Необхідно відзначити, що в молодих сім’ях часто причиною розпаду сім’ї є економічний чинник. Це результат соціальної незрілості молодих людей, що вступають у шлюб, що найбільш властиво при ранніх шлюбах.

Дозвільна функція. Сфера сімейного дозвілля найменше регламентована в життєдіяльності сім’ї, в її основі лежить спільність інтересів подружжя.

Дозвілля буднього дня призначений насамперед для відновлення в сім’ї фізичних і духовних сил, витрачених протягом трудового дня, і підготовки до чергового робочого дня.

Дозвілля вихідного дня включає в себе види діяльності, які сприяють не тільки відновленню сил, а й розвитку особистості, створення резервів здоров’я.

Відпустка – це найбільш сприятливий час для організації спільного відпочинку, що сприяє підтримці теплих і дружніх стосунків в сім’ї і її згуртуванню.

Благополуччя родини – це основа здорового способу життя, а значить, здоров’я кожного члена сім’ї. Тільки в сім’ї спільними зусиллями можна реалізувати всі складові частини здорового способу життя. Для створення благополучної сім’ї молоді люди повинні бути фізично, психічно і соціально здоровими, здатними забезпечити в повному обсязі всі функції сім’ї.

Посилання на основну публікацію