Репродуктивне здоров’я населення

Поняття «репродуктивне здоров’я» походить від слова «репродукція». Репродукція біологічна – це відтворення організмами собі подібних, те ж саме, що і розмноження.

Існування будь-якого виду живих істот можливо тільки через відтворення і зміну поколінь. Людина не є винятком. Історія людства являє собою безперервну зміну поколінь.

Проте якщо у всіх живих видів відтворення і зміна поколінь відбуваються на основі біологічних програм і залежать від зовнішніх умов, то людина, наділена розумом, може впливати на реалізацію біологічних програм, т. Е. Управляти системою відтворення, забезпечуючи не тільки народження, а й необхідне виховання потомства з урахуванням соціальних запитів суспільства.

ЗАПАМ’ЯТАЄТЕ!

Відтворення населення включає в себе не тільки народження дитини, але і його виховання, підготовку повноцінного члена соціуму, здатного виконувати необхідні функції, що забезпечують соціальний розвиток суспільства.

Єдина комплексна система відтворення населення, забезпечує народження здорової дитини та виховання здорового покоління, і визначає основний зміст рівня репродуктивного здоров’я.

Рівень репродуктивного здоров’я кожного індивідуального людини і суспільства в цілому впливає на відтворення населення в нашій країні, визначає демографічну ситуацію і має суттєвий, якщо не основне, значення на стан національної безпеки1.

1 Детально про репродуктивне здоров’я як складової здоров’я людини і суспільства можна прочитати в підручнику «Основи безпеки життєдіяльності. 8 клас »(див. Розділ 7.3.).

Рівень репродуктивного здоров’я – це свого роду підсумок всього комплексу стану репродуктивного здоров’я людини і російського суспільства. Демографічний стан країни характеризує в узагальненому вигляді здоров’я громадян країни і суспільства в цілому. Правлячі сили багатьох держав і народів розглядають зростання демографічного потенціалу основною гарантією виживання в процесах світового та регіонального суперництва і боротьби.

Історичні факти

Кращі уми Росії пов’язували її майбутнє зі зростанням чисельності народонаселення і з розвитком його високих духовних і творчих якостей. Д. І. Менделєєв, грунтуючись на демографічних показниках початку XIX ст., Визначив імовірну чисельність народонаселення Російської імперії в 2000 р в 594300000 чоловік. Однак революція 1917 р і братовбивча громадянська війна, колективізація, Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр., А також розпад СРСР внесли суттєві корективи в цей прогноз. Чисельність населення Російської Федерації на 1 січня 2008 р склала 142 млн чоловік.

Необхідно відзначити, що керівництво різних держав в критичних ситуаціях демографічного характеру приймає ряд адміністративних заходів. Так, в СРСР один час існувала заборона на аборти, була ускладнена процедура розірвання шлюбу, посилений контроль за виплатою аліментів на користь жінок, встановлено державні нагороди та почесні звання за багатодітне материнство (в 1944 р було введено почесне звання «Мати-героїня» і заснований однойменний орден для нагородження жінок, які народили і виховали десять і більше дітей). Комплекс таких заходів допоміг збільшити темпи приросту народонаселення.

Сучасна демографічна ситуація в світі вимагає в інтересах глобальної, регіональної та внутрішньої безпеки країн вироблення загальних принципів ставлення до динаміки народонаселення. Демографічна безпека займає все більш пріоритетне місце в системі національної та міжнародної безпеки. Питання демографічного розвитку кожної країни є її суверенним правом з урахуванням всіх наявних і потенційних ресурсів. Демографічні процеси, що відбуваються в країні, повинні відповідати її соціальному розвитку та забезпечення благополуччя та безпеки населення.

Статистика

У Російській Федерації починаючи з 1992 р намітилася тенденція до скорочення чисельності населення, яка спостерігається і в даний час. Основна причина такого становища – природний спад населення у зв’язку з перевищенням смертних випадків над числом народжених. Так. чисельність населення країни на 1 січня 2006 р порівнянні з 1996 р скоротилася на 5500000 чоловік.

Низькою залишається тривалість життя населення Росії. На 1994 року її склала для чоловіків 57,7 року, для жінок – 71,3 року. За довгостроковими прогнозами, вона залишається близько до цього рівня (так, у народжених в 2006 р чоловіків середня тривалість життя складе 60,4 року, у жінок – 73.2 року). Для порівняння: середня тривалість життя громадян США та Англії – 75 років, Канади – 76, Швеції – 78. Японії – 79.

За даними Держкомстату Росії

Оцінка рівня репродуктивного здоров’я з точки зору демографічних процесів, що відбуваються в Росії, також залишає бажати кращого.

Для оцінки стану рівня репродуктивного здоров’я нашого суспільства і можливостей, наявних в Російській державі, по відтворенню населення та забезпеченню зміни поколінь розглянемо два найбільш значущих умови, що впливають на рівень репродуктивного здоров’я особистості і суспільства.

1. Забезпечення стійкої мотивації для людини на створення благополучної сім’ї і виховання особистісної моделі хорошого сім’янина.

2. Ступінь відповідальності батьків та держави за виховання дітей, отримання ними необхідної освіти, стан їхнього здоров’я, фізичний і психічний, духовний та моральний розвиток.

Ці критерії найбільш повно характеризують репродуктивне здоров’я як основну складову суспільного здоров’я.

Посилання на основну публікацію